ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BİLDİRİLEN (EK-2) İŞÇİ BİLDİRİMİNDEKİ İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ İLE  SSK’YA BİLDİRİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE YER ALAN ÇIKIŞ NEDENLERİ FARKLIDIR     

 

6 Kasım 2006

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BİLDİRİLEN (EK-2) İŞÇİ BİLDİRİMİNDEKİ İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ İLE  SSK’YA BİLDİRİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE YER ALAN ÇIKIŞ NEDENLERİ FARKLIDIR

 

Bir okuyucu e-mail’inde  “Ek-2 bildiriminde yer alan işten çıkış kodları ile SSK işten çıkış kodlarının neden farklı olduğunu ve buna anlam veremediğini” belirtmiştir.

 

Yasal düzenleme aşağıda açıklanmıştır:

 

A-2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62.maddesi 5401[1] sayılı Kanun ile “ İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır” şeklinde değiştirilmiştir[2]. İşverenler, işe aldıkları işçileri Ek-1 işçi bildirim listesi ve işten çıkan işçileri ise Ek-2 işçi bildirim listesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildireceklerdir. İşverenler, matbu Ek-1 ve Ek-2 işçi bildirim listelerini işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden ve/veya Bakanlık web[3] sitesinden ücretsiz temin edebilirler.

 

Ek:2-İşçi bildiriminde yer alan işten çıkma nedenleri ve kod numaraları aşağıda belirtilmiştir.

 

Kod Numarası

NEDENLER

 

1

TOPLU ÇIKARMA

4857/29

2

BİLDİRİMLİ FESİH

4857/17

3

MALULEN EMEKLİLİK

1475/14

4

NORMAL EMEKLİLİK

1475/14

5

ÖLÜM

1475/14

6

ASKERLİK

1475/14

7

EVLENME

1475/14

8

İŞE ARA VERME (ZORUNLU NEDENLER)

4857/24

9

SAĞLIK NEDENLERİ  İLE

4857/24

10

İŞVERENİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI  HAREKETİ

4857/24

11

DİSİPLİN KURULU KARARI İLE FESİH

4857/25

12

DEVAMSIZLIK

4857/25

13

İŞE ARA VERME ( ZORUNLU NEDENLER)

4857/25

14

SAĞLIK NEDENLERİ İLE

4857/25

15

İŞÇİNİN  AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI HAREKETİ

4857/25

16

İSTİFA

4857/17

17

İŞİN SONA ERMESİ

 

18

NAKİL

 

19

İŞYERİNİN KAPANMASI

4857/3

20

VİZE SÜRESİNİN BİTİMİ

 

21

DENEME SÜRESİ İÇİNDE

4857/15

22

MEVSİM BİTİMİ

 

23

KAMPANYA BİTİMİ

 

24

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ( MEMUR / SÖZLEŞMELİ  MEMUR)

 

25

DİĞER  NEDENLER

 

 

Ek:2-İşçi bildirimi formu 2821 sayılı Sendikalar Kanununa istinaden çıkarılan Yönetmeliğin[4](İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri İle Sendika Ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri Ve Defterlerinin Şekli Ve İçeriği Hakkında Yönetmelik[5])4.maddesine istinaden düzenlenmiştir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu maddeleri[6]4857 sayılı İş Kanunu ilgili maddeleri ile yer değiştirmiştir.

 

B-SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alan “İşten Çıkış Nedeni” bölümüne hangi  kod numarasının geleceği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği[7] ile düzenlenmiş[8]aşağıda belirtilen nedenler 2005 Ocak ayına kadar kullanılmıştır.

 

Kod Numarası

Açıklama

1

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

2

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin sigortalı tarafından bildirimsiz feshi

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz feshi

4

İş sözleşmesinin haklı nedenle sigortalı tarafından feshi

5

İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından feshi

6

506 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre iş kazası sonucu ölüm

7

Ölüm

8

Askerlik

9

Emeklilik

10

Kadın sigortalının evlenmesi

11

Diğer nedenler

 

SSK,Genel Yazı ile 17.01.2005 tarihinde “İşten Ayrılma Nedenlerini” aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

 

Kod Numarası

Açıklama

01

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi

02

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

03

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

04

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

05

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

06

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşçi Tarafından Feshi

07

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

08

Emeklilik (yaşlılık)veya Toptan Ödeme Nedeniyle

09

Malulen Emeklilik Nedeniyle

10

Ölüm

11

İş Kazası Sonucu Ölüm

12

Askerlik

13

Kadın İşçinin Evlenmesi

14

Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması

15

Toplu İşçi Çıkarma

16

Nakil

17

İşyerinin Kapanması

18

İşin Sona Ermesi

19

Mevsim Bitimi

20

Kampanya Bitimi

21

Statü Değişikliği

22

Diğer Nedenler

               

Sonuç:

           

Okuyucu haklıdır. Örneğin;İşçinin istifası halinde Ek:2 işçi bildiriminde “16” kod numarasını kullanılacak, SSK belgesinde ise “03” kod numarası kullanılacaktır.

 

Yetkililerin uygulamaya çözüm getirmesi uygulayıcılarının işini kolaylaştıracaktır.

 


[1] Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

[2] 5401 sayılı Kanun 19.07.2005 tarih, 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

[4] 26.06.1995 tarih, 22325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[5] Yönetmeliğin ismi, 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle 19.07.2005 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

[6] Yürürlükte olan 14.maddesi hariç.

[7] SSK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 16.01.2004 tarih, 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

[8] Yönetmelik eki (Ek:3)Açıklamalar bölümü (O) sütunu.

© www.alomaliye.com

 

Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Yayımlanamaz

 

YAZARIN KİTAPLARI

 

 

  

 

EKONOMİ HABERLERİ

 

 

 

 

 

 

 

...............................

:. Kurumlar Vergisi Prog.

:. 5510 Sayılı Kanun Prog.

:. İş Kanunu Programı

:. Kıdem-İhbar Programı

:. Net'ten Brüt'e, Brüt'ten...

...............................