PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

    KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERLERİ      

 

 

  

 

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 67 (Kıymetli Taşlarda KDV Uygulaması) (03.12.14-15:25)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 66 (10.06.14-11:00)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 65 (Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması) (19.10.12-18:35)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/64 (15.08.12-14:17)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/63 (22.06.12-10:40)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/62 (23.04.12)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/61 (06.03.12)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 60 (10.08.11)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/59 (23.06.10) (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/58 (23.06.10)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/57 (23.06.10)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/56 (Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası ve İndirimli KDV Oranı Uygulaması Hk.) (07.05.10)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 55 (Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar ile Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri) (30.04.10)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/ 54 (29.04.10)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/53 (Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hk.)Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı (Seri No:1) (28.01.10)

Katma Değer Sirküleri/ 52 (06.10.09)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 51 (19.11.08)

Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi istisnası

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 50  (24.12.07)

Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı hk.

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 49  (07.07.07)

tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak KDV oranı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 48  (06.07.07)

Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde doğan alacaklarının...

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 47  (21.03.07)

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yapılması halinde KDV uygulaması hakkında...

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 46  (06.02.07)

Şubat/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı.

Katma Değer Vergisi Sirküleri/45  (06.02.07)

Ocak/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Katma Değer Vergisi Sirküleri /44 (20.11.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 43 (17.10.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 42 (18.08.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 41 (03.08.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 40 (19.04.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 39 (17.03.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 38 (14.03.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 37 (08.02.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 36 (31.11.05)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 35 (21.11.05)

Katma Değer Vergisi Sirküleri No: 34 (KDV Süresi Uzatıldı) (21.11.05)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 33 (14.10.05)

95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili İade Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hakkında

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 32 (10.05.05)

Nisan 2005 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 26 Mayıs 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır....

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 31 (10.05.05)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan araç teslimleri hakkında...

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 30 (19.04.05)

Mart 2005 dönemine ait beyannamelerin verilme süresinin uzatımı

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 29 (11.04.05)

İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yapılacak İadeler Hakkında

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 28 (18.02.05)

Zeytin teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında.

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 27 (17.02.05)

İndirimli orana tabi mal ve hizmetler nedeniyle 2004 yılına ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesi çerçevesinde yapılacak iadeler hakkında...

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 26 (17.02.05)

Ocak 2005 dönemine ait beyannamelerin verilme süresinin uzatımı

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 25

2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler hakkında. (KDV Oranları)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 24

Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 23

2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2005 tarihinden itibaren eğitim-öğretim hizmetlerinde KDV oranının % 18’den % 8’e indirilmesi nedeniyle, hizmetin bu tarihten sonra ifa edilen kısmına ait KDV farkının iadesi hakkında.

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 22

İhracattan doğan KDV iade alacağının mal veya hizmet alınan mükelleflerin vergi borcuna mahsubunun talep edilmesinden sonra bu talepten vazgeçilerek nakden iade istenilemeyeceği hakkında

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 21

İnternet Ortamında Verilecek KDV Beyannamesi Hakkında

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 20

KOSGEB’in geri dönüşümsüz olarak sağladığı destekler hk...

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 19  ( 01.08.1998 Tarihinden Önce Teşvik Belgesine Bağlanan Ancak Bu Tarihten Sonra Ve Erteleme Kapsamında Gerçekleşen İthalat İşlemlerinde Teminatın Çözümü )

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 18  ( Finansal kiralama işlemleri hakkında... )

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 17  ( İhraç kaydıyla teslim edilen eşyanın ihracatçı firma tarafından bedelsiz olarak ihraç edilmesi durumunda tecil terkin uygulaması... )

KDV Sirküleri /16  (3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. maddesi hükmü gereğince tahsil edilen bandrol ücretinde esas alınacak matrah... )

KDV Sirküleri /15  (Ticari Kazancın Tespiti Yönünden Özel Hesap Dönemi
Tayin Olunan Mükelleflerce, Katma Değer Vergisi İndirimine Esas Belgelerin Kayıtlara Alınmasında Özel Hesap Döneminin, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yüklenilen Ve Yılı İçerisinde Mahsubu Yapılamayan Verginin İadesinde İse Takvim Yılının Esas Alınması...)

KDV Sirküleri /14 (Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farkları ...)

KDV Sirküleri /13 (Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde kurulan, belirli bir süre işletilen tesislerin işletme süresi sonunda ilgili kuruma devredilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu hk...)

KDV Sirküleri /12 (İhraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere imal edilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen ve bedeli yurt dışından döviz olarak gelen model kalıpların ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi hk...)

KDV Sirküleri /11 Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 10. maddesi uygulaması hk...

KDV Sirküleri / 10 ( Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV’nin indirimi hk...)

KDV Sirküleri / 9 (Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetler...)

KDV Sirküleri / 8 (Uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde kullanılan TIR Karnesi dipkoçanındaki bilgilerin çıkış işleminin ispatı için yeterli olduğu hk.)

KDV Sirküleri / 7 (2004 takvim yılına ait beyannamelerin verilme ve ödenme zamanı)

KDV Sirküleri / 6 (Konut yapı koop.lerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması...)

KDV Sirküleri / 5 (Konut yapı koop.lerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması...)

KDV Sirküleri / 4 (Basit Usulde Vergilendirilen mükellefler)

KDV Sirküleri / 3 ( Belediyelerce tahsil edilen atık su bedeline...)

KDV Sirküleri / 2 (Yatırım Teşvik Belgesi)

KDV Sirküleri / 1 (Taşıtlarda ÖTV İndiriminin KDV matrahından düşüleceği hk.)

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.