KDV ORANLARI II SAYILI LİSTE (% 8 )   

 

II SAYILI LİSTE (KDV Oranı : % 8)

A) TEMEL GIDA MADDELERİ

1- Kümes hayvanları ve balıklar ile bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç),

2- Süt, yoğurt ve ayran, (2003/5557 Sayılı Kararname ile çıkarılan ibare, Yürürlük: 22.5.2003) yumurta, peynir, (2003/6666 Sayılı Kararname ile çıkarılan ibare, Yürürlük: 1.1.2004) (2004/7802 Sayılı Kararname ile eklenen ibare, Yürürlük: 3.9.2004) peynir altı suyu, hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı,

3- Pirinç, bulgur, irmik, makarna, tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler,

4- Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağ, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, prina,

5- Taze sebze ve meyveler (2003/5557 Sayılı Kararname ile değişen parantez içi hüküm, Yürürlük: 22.5.2003) (Mamulleri hariç, taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri dahil)

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

1- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,

3- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,

4- Üniversite ve yüksekokullar ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

5- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

6- Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

7- Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil).(*)

8- (2003/5710 Sayılı Kararname ile değişen sıra, Yürürlük: 25.6.2003) İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler ve aşılar”

9- (2004/6887 Sayılı Kararname ile eklenen sıra, Yürürlük: 1.3.2004) Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

10- (2004/6887 Sayılı Kararname ile eklenen sıra, Yürürlük: 1.3.2004) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

11- (2004/6887 Sayılı Kararname ile eklenen sıra, Yürürlük: 1.3.2004) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç).

1-Çıkarılmadan önceki şekli: (aromalı ve meyveliler hariç),

2-Çıkarılmadan önceki şekli: zeytin,

3-Değişmeden önceki şekli: (mamulleri hariç, tohumları dahil).

4-Değişmeden önceki şekli: (2003/5557 Sayılı BKK ile eklenen sıra, Yürürlük: 22.5.2003) İnsan gıdası olarak kulluanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immungglobulinler ve aşılar,