...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

........................................... 

 

 

 

    KOOPERATİF BİLGİLERİ ANA SAYFA    

    

 

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği (30.07.13-04:00) 

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/79, K.2012/9 (5983 Sayılı Kanun Hk.) (29.05.12-03:40)

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:TGM-2011/01) (27.06.11)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6215 Sayılı Kanun) (12.04.11) (md.4 ve md 18'e Bakınız)

Katma Değer Vergisi Sirküleri/58 (23.06.10)

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:5983) (13.06.10)

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi ve Yeni Pay Değerine Göre Kooperatiflerce Yapılması Gerekli Olan İşlemlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2) (14.10.10)

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi Hakkında Karar (BKK 2009/15233) (23.07.09)

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5904 Sayılı) (03.07.09)

Danıştay 4. Dairesi'nin KDVK-5/2003-5 Sayılı Sirküleri Hakkındaki Kararına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun Kararı (16.06.09)

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde... İlişkin Tebliğ (24.01.09)

Yapı Kooperatiflerinde Kurumlar Vergisi Muafiyeti. Levent Gençyürek, YMM. Öğr. Görevlisi (11.11.08)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2004/47 (1163 Sayılı Kanun Hk.) (01.07.08)

Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (11.06.08)

Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (11.06.08)

Konut Yapı Kooperatiflerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu. İlhami Canbolat, Gelir Uzmanı (13.03.08)

Kooperatifteki Ortaklık Paylarının ve Gayrimenkullerin Satışı. Emrah Aygül, SMMM (18.12.06)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/5 (24.11.06)

yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için taşımaları gereken şartlar ile ilgili açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Kooperatiflerin "Üst Birliğe Girme" Koşulu ve Kurumlar Vergisi Muafiyet Durumları

Özgür Biyan, Mali Hukuk Doktora Öğrencisi (29.09.06)

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 38 (14.03.06)  Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, konut yapı kooperatiflerince yaptırılan eğitim ve sağlık tesisleri (okul, hastane, sağlık ocağı vb.) ile...

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (Tebliğ No:2004/1)

KDV Sirküleri / 5

KDV Genel Tebliği Seri No:49

Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

4916 Sayılı Kanun İlgili Maddeler

Kooperatifler Kanununu Uygulama Tebliği 2003/1

Bakanlar Kurulu Kararı 2002/5089 (Kooperatiflerde Bir ortak payının değeri 1.000.000.- Tl)

T.C. Anayasası'nın Kooperatifçilikle İlgili Hükmü

Kooperatif Genel Özellikleri

Kooperatiflerin Tutmak Zorunda Oldukları Defter ve Belgeler

Kooperatif Kuruluş İşlemleri (Sanayi Bakanlığı Sitesinden Alınmıştır)

Kooperatiflerde Vergi İstisnaları

Kooperatiflerde Tasfiye

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği

Üst Birliği Üye Olma Şartı

Kooperatiflerin Sözleşmeli Avukat Bulundurmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.