KREDİ KARTI MAĞDURLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER   

 

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU DEĞİŞTİREN  4822 SAYILI KANUN

14.03.2003 TARİH VE 25048 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 

 KREDİ KARTI MAĞDURLARINA ÇÖZÜM GETİREN GEÇİCİ MADDE

(4822 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız)

   BU KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ÖDENMEYEREK İCRA TAKİBİ AŞAMASINA GELEN VEYA İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEN KREDİ KARTI BORÇLARI, TEMERRÜT TARİHİNDEKİ ANA PARAYA, YILLIK YÜZDE ELLİYİ GEÇMEMEK ÜZERE GECİKME FAİZİ UYGULANMAK SURETİYLE ONİKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENİR.

 KREDİ KARTI BORÇLARI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ TAKİP, YUKARIDA YER ALAN HÜKME GÖRE İLK TAKSİDİN ÖDENMESİYLE DURUR VE SON TAKSİDİN ÖDENMESİYLE BİRLİKTE TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKAR. 

      BU MADDE HÜKÜMLERİ, TÜKETİCİNİN KREDİ VERENE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE YAZILI MÜRACAAT ETMESİ HALİNDE UYGULANIR.

1-  KREDİ KARTI BORÇLARI İCRA TAKİBİ AŞAMASINDA OLUP KENDİLERİ HAKKINDA HENÜZ KANUNİ TAKİP BAŞLATILMAMIŞ OLAN TÜKETİCİLER: 

            KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURARAK;  

BANKA TARAFINDAN KENDİLERİNE İHTAR EDİLEN BORCUN

4822 SAYILI YASA’ NIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE HÜKMÜNE GÖRE YENİDEN HESAPLANARAK ÖDEME PLANI ÇIKARILMASINI İSTEYECEKLERDİR.  

            BANKA BU TALEBE OLUMLU CEVAP VERMEZ İSE;  

TİCARET MAHKEMESİNE GİDEREK MENFİ TESPİT VE FAZLAYA DAİR YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİNE YÖNELİK İSTİRDAT DAVASI AÇACAKLARDIR. 

Yazılı Dilekçe Örneği 

………..Bankası Şube  Müdürlüğüne

            Bankanıza ait …nolu kredi kartı hamiliyim. Ödemelerimin gecikmesi nedeniyle temerrüt faizi uygulanan borcumun; 4822 sayılı Yasa’ nın geçici birinci maddesi gereği anapara borcuma yıllık %50 gecikme faizi uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanmasını ve bu borcun 12 eşit taksitte ödenmesi esasına dayalı yeni bir ödeme planı çıkarılmasını rica ederim.

 İsim, İmza

 

Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

 2-  KREDİ KARTI BORÇLARINDAN DOLAYI İCRA DAİRESİ ARACILIĞIYLA ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLEN VE HENÜZ BORCA VE FAİZLERİNE İTİRAZ SÜRESİ GEÇMEMİŞ, BORÇLARI KESİNLEŞMEMİŞ OLAN TÜKETİCİLER:  

            BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASA’ NIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA; 

KENDİLERİNE ÖDEME EMRİ GÖNDEREN İCRA DAİRESİNE YAZILI BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK BORCUN  FAİZİNE İTİRAZ EDECEKLER  

VE 12 AYLIK EŞİT TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME PLANI ÇIKARILMASINI TALEP EDECEKLERDİR. 

Yazılı Dilekçe Örneği 

…..İcra Dairesi Müdürlüğüne

Dosya No……............

………Dosya Numarası ile hakkımda icra takibi başlatılmıştır. Bu takibe konu olan borcun faizine itiraz ediyorum. 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesi gereği borcun yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu sebeple, itirazımın dikkate alınarak söz konusu borcun 4822 sayılı Yasa gereği yeniden hesaplanarak, 12 eşit taksitte ödenmesi esasına dayalı yeni bir ödeme planı çıkarılmasını arz ederim.

İsim, İmza

 

 Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

3-  HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ OLUP BORÇLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TÜKETİCİLER:

             BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASA’ NIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA,  

İCRA TETKİK MERCİİNE BİR YAZILI DİLEKÇE İLE BAŞVURUP,  

4822 SAYILI YASA’ NIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİ GEREĞİ, BORCUNUN YENİDEN HESAPLANMASINI VE VARSA FAZLAYA  DAİR YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİNİ İSTEYECEKLERDİR.

Yazılı Dilekçe Örneği

…....................İcra Tetkik Mercii Hakimliğine

Dosya No….

            Hakkımda …. Bankası tarafından …nolu dosya ile icra takibi başlatılmıştır. 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesi gereği borcumun yeniden hesaplanmasını, kısmi ödemelerim borcu aşmışsa tarafıma ödenmesini, takibin bu sebeplerle durdurulmasını, fazlaya dair haklarım saklı kalmak üzere arz ederim.

İsim, İmza

Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

 4-  KREDİ KARTI BORÇLARINA DAHA ÖNCEDEN İTİRAZ ETTİKLERİ İÇİN MAHKEME AŞAMASINDA OLAN TÜKETİCİLER:

            BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASANIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA,

BORÇLARININ 4822 SAYILI YASAYA UYGUN OLARAK YENİDEN HESAPLANMASINI İSTEYECEKLERDİR.

Yazılı Dilekçe Örneği

…....................Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimliğine

Dosya No….................

            Hakkımda …. Dosya numarası ile mahkemeniz nezdinde dava açılmıştır. Davaya konu olan borcuma işletilmiş olan temerrüt faizinin, 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesine göre yeniden hesaplanmasını, fazlaya dair haklarım saklı kalmak üzere arz ve talep ederim.

İsim, İmza

Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Web sitesinden iktibas edilmiştir