...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERLERİ     

 

 

 

 

 

 

   5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERLERİ    

 

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 22 (Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2006'ya Uzatıldı) (25.04.2006)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 21 (12.04.2006)

kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 20 (06.01.2006)

tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara yapılan kâr payı ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmamasına ilişkin...

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 19 (14.10.2005)

Özel iletişim vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 18  

2004 Vergilendirme Dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Süre Uzatımı

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 17  

:2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 16  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 15  Kamuya Yararlı Dernekler

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 14 (Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılı son geçici vergi döneminde dikkate alacakları finansman gider kısıtlaması oranının tespitine yönelik açıklamalar sirkülerin konusunu oluşturmaktadır...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 13 (Serbest Bölgelerde Sanayi Sicil Kaydı Bulunmayan Mükellefler
Hakkında Uygulama)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 12  (Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılı üçüncü geçici vergi döneminde dikkate alacakları finansman gider kısıtlaması oranının tespitine yönelik açıklamalar sirkülerin konusunu oluşturmaktadır...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 11  (Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili olarak yapılacak uygulama...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 10  (Faiz ve benzeri gelirler üzerinden yapılması gereken gelir vergisi tevkifatı...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 9

...mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının ( % 35, 2 x % 25 =) % 8,8 ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır...

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 8 ( 2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi Hakkında... )

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 7 ( Finansman Gider Kısıtlaması Oranı...  )

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 6 (Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 5  ( Faiz ve benzeri gelirler üzerinden yapılması gereken gelir vergisi tevkifatı...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 4  (Vakıflara vergi muafiyeti tanınması ve derneklere kamuya yararlı dernek statüsü verilmesinde aranılan, brüt gelirin üçte ikisinin belirli amaçlara harcanmış olması şartının uygulanma dönemi...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 3  (2003 yılı finansman gider kısıtlaması oranı...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri / 2  (Dernek ve vakıflar...)

Kurumlar Vergisi Sirküleri 1 (Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler)

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)