...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

    LİMİTED ŞİRKETLER MEVZUATI    

 

 

 

 

 

 

Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci ve Sorumlulukları. Rüknettin KUMKALE, YMM (01.11.13-04:20)

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2008/2) (24.12.08)

Limited Şirketlere İlişkin 40 Soru 40 Cevap. Talha Apak, YMM, Öğretim Görevlisi (25.07.08)

Son Değişiklik ile Limited Şirketlerde Amme Borçlarına Karşı Ortakların Durumu. Rüknettin Kumkale, YMM (19.06.08)

Son Değişiklik ile Amme Borçlarına Karşı Kanuni Temsilcilerin Durumu. Rüknettin Kumkale, YMM (09.06.08)

Şirketlerde Sermaye Artışı Ömer Tekin, YMM (13.09.06)

Ticari Defterler Mevzuatı

Limited Şirket Ortaklarının Şirketin Amme Borçlarından Dolayı Sorumlulukları. Rüknettin Kumkale, YMM (17.09.05)

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi. Rüknettin Kumkale, YMM (16.08.05)

Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Dönüştürülmesi. Ruknettin Kumkale, YMM (01.08.05)

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.06.05)

Limited Şirketlerde Müdürler. Rüknettin Kumkale, YMM (18.01.05)

Özel Güvenlik Şirketi Ana Sözleşme Örneği (ltd)

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2004/6)

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Sermaye Artırımlarında Rekabet Kuruluna Yapacakları Ödeme Rüknettin Kumkale, YMM (04.10.04)

Sermaye Şirketlerinde Nev'i Değişikliği -Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi veya Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüşmesi Talha APAK, YMM) (08.09.2004)

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

Anonim ve Limited şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Ticaret Sicili Memurluğu Değişiklik (Tadil) Talep Formu ve işlemler için istenen evraklar

Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketler

Limited Şirket Sözleşmesi

Limited Şirket Özellikleri

Limited Şirket Nasıl Kurulur

Limited Şirket Ünvanı Nasıl Olmalıdır

Limited Şirket Tasfiyesi (Yeni Kanun Gereğince Güncelleme Yapılacak)

Limited Şirket Hisse Devri

Limited Müdürlük Yetkisi

Limited Şirket Sermaye Artırımı

Şirket Şube Açılışı

Şube Kapatılması

Şirket Adres değişikliği

Madde Tadil Tasarısı Örneği

Şirket Sözleşme Konuları

Şirket Kuruluş Damga Vergileri Vergi Dairesi 

Yabancı Sermayeli Şirket Kurulması

Fuar Şirketleri Kurulması

Limited Şirketlerde Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında yönetmelik

Devlet Memuru Limited şirkete Ortak Olabilir mi? 

Sermaye Artırım Süreleri Uzatıldı

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)