LİMİTED ŞİRKET ÖZELLİKLERİ   

 

 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2003/3)

 - Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503)

- Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.  (TTK.md-504)

- Sermayesi en az 5.000.000.000.- Tl. (TTK.md-507) (19/01/2002  BKK_2001/3500)

- Her bir sermaye payı 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır.

- En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541)

- Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20'den az olan şirketler için) (TTK.md-536)

- Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç)

- Bankacılık yapamazlar

- İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar)

- Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar

- Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik)

- Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. )

- Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar

- Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.

- Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.