LİMİTED ŞİRKET TASFİYE İŞLEMLERİ ANA SAYFA   

 

 Tasfiye Halinde ve Tasfiye Sonunda Kurumların Vergilendirilmesi (10.12.2004)
 Tasfiye İle İlgili Kanunlarımızdaki Hükümler
 TTK.'da Limited Şirket Tasfiyesi Maddeleri
 Tasfiye Öncesi Hazırlıklar
 Tasfiye Kararı Örneği
 Ticaret Sicil İşlemleri
 Kurumlar Vergisi Dönemleri
 Tasfiye Sonu İşlemleri
 Tasfiye'den Vazgeçme Kararı
 Tasfiye Kayıt Düzeni
 Tasfiyelerde Amortisman
 Tasfiyelerde Bağkur
 Tasfiyelerde Yazar Kasanın Durumu
 Tasfiye Sonu İnceleme