MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (ESKİ)  

 

 

  KAMU İHALE KANUN VE MEVZUATI ANA SAYFA   

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
 Standart Formlar (EK-1)
 Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-2)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK-3)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-4)
 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-5)
 Mal Alımları Tip Sözleşmesi (EK-6)