...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

   MALİYE BAKANLIĞI GENELGELERİ ve AÇIKLAMALARI ANA SAYFA     

 

 

 

 

 

MALİYE SİRKÜLERLERİ

 

 

  Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4) (29.06.15-16:00)

  Tahsilat İç Genelgesi Seri No:2015/2 (20.02.15-16:05)

  Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2015/1 (Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin) (10.02.15-13:00)

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No:2014/1) (13.12.14)

  Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2013/1) (13.12.13-17:05)

 

 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No:2013/1 (05.03.13-17:30)
 Tahsilat İç Genelgesi (2010/1) (11.10.10)
 Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2010/1 (05.07.10)
 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2009/2) (06.07.09)
 Tahsilat İç Genelgesi (2009/3) (10.06.09)
 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2009/1) (06.04.09)
 Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2009/1 (27.03.09)
 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2009/1) (07.02.09)
 Katma Değer Vergisi İç Genelgesi (Sıra No: 2008/3) (16.12.08)
 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2008/1) (07.11.08)
 Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretlerden Yapılan Tevkifatlara İlişkin Uygulama İç Genelgesi (16.07.08)
 Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı (14.07.08)
 Tahsilat İç Genelgesi, Seri No:2008/1 (11.06.08)
 Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceğine İlişkin Genel Yazı (02.04.08)
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İç Genelgesi, Sıra No: 2008/1 (15.02.08)
 Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi, Seri No: 2007/2
 Motorlu Taşıtlar Vergisi, Genel Yazı (19.10.07)

05.07.2003 Tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan veya kayıtlarına çalıntı şerhi düşülen taşıtların MTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi Hk.

 Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi (Seri No: 2007/1) (03.09.07)
 Kamu İhalelerine Katılacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge İle İlgili Genel Yazı (17.08.07)
 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sakatlık İndirimi Hakkında Genel Yazı (05.07.07)
 Tahsilat İç Genelgesi, Seri No: 2007/4 (13.06.07)
 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2007/1) (07.06.07)
 Tahsilat İç Genelgesi (2007/3) (11.05.07)
 Harçlar Kanunu İç Genelgesi, Sıra No: 2007/1 (20.04.07)
 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Niteliğindeki Gayrimenkullere İlişkin Harç İstisnasının Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslara İlişkin Genel Yazı (20.04.07)
 Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi (Seri No: 2006/1) (02.11.06)
 Mecburi Hizmet Karşılığı ve Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenler İle Maliye Bakanlığı Genelgesi (05.08.06)
 Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2006/2) (02.08.06)
 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2006/1) (19.07.06)
 Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 10)(01.05.06)
 Uygulama iç Genelgesi (2006/4)(12.04.06)
 Kabahatler Kanunu Uygulama İç Genelgesi (Seri No: 2006/1)(22.02.06)
 Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2006/1) (08.02.06)
 Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle Mücbir Sebep Haline İlişkin Genel Yazı (26.01.06)
 Tahsilat İç Genelgesi (2005/4) (31.12.05)
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İç Genelgesi (2005/1) (31.12.05)
 Benzin ve Motorinin 01.01.2005 ve 12.09.2005 Tarihlerindeki ÖTV'sinin Satış Fiyatı İçindeki Payı (12.09.05)
 Form Ba ve Form Bs'lerin Verilme Süresi (20.07.05)
 Tahsilat İç Genelgesi, Seri No:  2005/3 (02.07.05)
 Uygulama İç Genelgesi (e-Beyanname) (04.03.05)
 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No: 2005/1) (04.03.05)
 Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge 2005/1 (02.03.05)
 Kurumlar Vergisi İç Genelgesi, 2005/1 (21.02.05)
 Tahsilat İç Genelgesi (2005/2) (31.01.05)
 Uygulama İç Genelgesi (Seri No: 2004/14) YTL işlemleri... (29.12.04)
 Uygulama İç Genelgesi (Seri No: 2004/13) Mükellefiyetin terkini ile ilgili olarak yapılan söz konusu değişiklikleri açıklamak, daha önce yayımlanmış olan uygulama iç genelgeleri hakkında uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve konuya ilişkin olarak bugüne kadar yapılmış olan düzenlemeleri tek bir iç genelgede birleştirerek uygulanmasına kolaylık sağlamak amacıyla bu İç Genelge çıkarılmıştır... (21.12.04)
 Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası İle İlgili 2004/12 No.'lu Uygulama İç Genelgesi
 ÖTV İç Genelgesi 2004/1  ...hurdaya ayrılan araç ile tescile konu olan yeni aracın cinslerinin tespitinde motorlu araç trafik belgelerinin “Cinsi” bölümünde yer alan tanımların dikkate alınması, “Diğer Bilgiler” bölümündeki ibarelerin göz önüne alınmaması gerekmektedir...
 Uygulama İç Genelgesi (2004/10)  Karayolları geçiş ücreti ve idari para cezaları hk...
 Uygulama İç Genelgesi (2004/9) Trafik Para Cezaları ödeme süresi ve Trafik ceza tutanaklarının tebliğ işlemleri...
 Tahsilat İç Genelgesi 2004/2
 Tahsilat İç Genelgesi 2004/1
 2004/7 Seri No'lu 5035 Sayılı İç Genelgesi
 Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2004/1
 Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2004/1)
 2004 Yılı MTV'nin Kasko Sigorta Değerinin % 5'ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeden Ödenmesi Hakkında Genel Yazı  
 Uygulama İç Genelgesi 2004/4  ( Beyanname Verme Sürelerine İlişkin Uygulama İç Genelgesi..)
 Maliye Bakanlığı Açıklaması  (Yurt dışı çıkış harcından bağışık tutulan süre 72 saat olarak uzatılmıştır...)
 Son Günlerde Bazı Basın ve Yayın Organlarında Finansal Kiralama İşlemlerinde Hem Katma Değer Vergisi Oranının Hem De Dar Mükellef Kurumlardan Yapılacak Tevkifat Oranının Artırıldığı Yolunda Haberler Yer Almaktadır.
 Uygulama İç Genelgesi Sıra No:2004/1
 Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2003/1
 Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2003/2
 Bankalar Aracılığıyla Vergi Tahsilatı Hk. Açıklamalar
 ÖTV İç Genelgesi 2003/1
 Gelir Vergisi Kanunu İçi Genelgesi 2003/3 (nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin nakliyecilikte kullandıkları araçların trafik kayıtlarının...)
 Maliye Bakanlığı Tahsilat İç Genelgesi 2003/3
 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Harcırah)
 Vergi Kimlik Numarası  İç Genelgesi 2003/1
 Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi Seri No:2003/7
 Maliye Bakanlığı Tahsilat İç Genelgesi 2003/2
 İstisna Kazanç Tevkifatına İlişkin Genel Yazı
 Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi 2003/1
  Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2003/2
  Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarınını Vizelerine İlişkin Genelge 2003/1 (Maliye Bakanlığından)
 Maliye Bakanlığı Tahsilat İç Genelgesi 2003/1
 Maliye Bakanlığı Uygulama İç Genelgesi 2003/1
 Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Seri No:2002/1
  KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İçi Genelge Seri No:2001/2
  Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi 2002/4 (Muhtelif)
  VUK İç Genelgesi 2002/1 (İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere)
  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olanlarla İlgili Genel Tebliğ.)
  Muhasebe Sistemi Uygulama İç Genelgesi   (Mali Tablolarda Yer Alan Eksikliklere Uygulanan Usulsüzlük Cezalarında İzlenecek Yol.)
  Maliye Bakanlığı Uygulama İç Genelgesi (Meslek Mensuplarının (SM, SMMM, YMM) İmzaladıkları İşe Başlama ve İşi Bırakma Bildirimlerindeki Sorumluluklar)
  Maliye Bakanlığı Genelgesi (tevkif yoluyla kesilen vergilerin iadesi)
  VUK İç Genelgesi 1999/3  (Vergi Levhalarının Meslek Mensuplarınca Tastiki Hk.)

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)