TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 439     

 

 

27 Nisan 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26151

 

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 439

 

             424 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği (1)  ile 15 milyar Türk Lirası olarak belirlenen yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç tutarı 25 bin Yeni Türk Lirasına yükseltilmiştir.

 

             Buna göre, Tebliğin yayımından itibaren 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit edilerek tahditlerinin kaldırılması yönünde emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulacak ve 395 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde (2) yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir.

             Tebliğ olunur.

——————————

1    1/3/2002 tarihli ve 24682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2    11/6/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.