ÖRNEK 5/A

fotoğraf üstü

  resmi mühür

                                                                             İŞ BİTİRME BELGESİ

işveren                            : ................................................................,......

işyeri                               : .......................................................................

işin Adı                            : .......................................................................

ilgilinin Adı ve Soyadı : .......................................................................

Belgenin ne sıfatla verildiği (1):................................................................,........

inşaatın Sınıfı           :........................................................................

                                                     Rakam ve Yazı île

ilk Keşif Tutarı                   :........................................................................

Son Keşif Tutan (2)            :..........................................................................

Sözleşme Tarihi                 :..........................................................................

Geçici Kabul Tarihi              :..........................................................................

Kesin Kabul Tarihi               :..........................................................................

                                                                                                İMZA (*)

AÇIKLAMA:

1. ilgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif

tutarı  (her/türlü fiyat farkları hariç)

Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan

Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere

 binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerim gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.

NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6'daki bu işe ait

müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve iskan Bakanlığına gelmiş olması

gerekir.

Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.