ÖRNEK 7

                                                                            MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Şahıslar için:                                                         

Anonim Şirketlerde (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Murahhas Üyesi),

 Limited şirketlerde (Müdür) kollektif ve komandit şirketlerde (ortağı)

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLİĞİNA     

Müteahhitlik Kamemin, ortağı /Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu; Üyesi/ Genel

Müdürü /Müdürü / Murahhas Üyesi / Müdürü/ Teknik Müdürü (1) bulunduğum ................

(2)..............Şirketine devrine muvafakat ederim. Şirketten ayrıldığım takdirde durumdan

Bakanlığınızı yazı ile derhal haberdar edeceğim.    

Not: Bu muvafakatnameler noterlikçe tasdikli olacaktır.

(1) İlgilinin sıfatı yazılacaktır.                                            

(2) Şirketin ticari unvanı tam olarak yazılacaktır.

b) şirket için talep dilekçesi:

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

................................ adına tahakkuk eden müteahhitlik karnesin! Şirketimiz adına

devralmak istiyoruz. Şirketten ayrıldığı takdirde durumdan Bakanlığınız) yazı ile derhal haberdar edeceğiz.                                                  

NOT: Bu dilekçe şirket statüsüne uygun şekilde imza edilecek. Bu talep dilekçesi noterlikçe tasdikli olunacaktır.