ÖRNEK 8

 

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

a) şahıslar İçin:

                        BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

 

Bakan, Milletvekili ve herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda halen görevde olmadığımı ve Müteahhitlik Karnemi (1) Ortağı/ Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Oyesi/Genel Müdürü/ Murahhas Uyesi/ Müdürü/ Teknik Müdürü olarak devrettiğim .......................... (2) ............................ Şirketinde devrettiğim sıfatla çalışacağımı şirkette fiilen çalışmadığım tespit edildiği takdirde karnemin Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca iptal edilmesin! kabul ettiğim! taahhüt ederim.

NOT: Bu taahhütnameler el yazışı ve noterlikçe tasdikli olacaktır.

b) şirket için:

                        BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

Müteahhitlik Karnesinin (1) (Ortağı/Yönetim Kurulu Başkanı/Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdürü/ Murahhas Üyesi/ Müdürü/ Teknik Müdürü) olarak devraldığımız...................(3).........................yi................(2)..........................

Şirketimizde bu sıfatla fiilen çalıştıracağımızı ve fiilen çalıştırmadığımız tespit edildiği takdirde kamemizin Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca iptal edilmesin'! kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

(1) ilgili hangi sıfatla kamesini devrediyor ise yazılacak.

(2) Şirketin Ticari unvanı tam olarak yazılacak.

(3) ilgilinin Adı ve Soyadı tam olarak yazılacak.

 

Not: Bu taahhütnameler noterlikçe tasdikli olacaktır.