ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ HAKKINDA       

 

 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Asayiş Dairesi Başkanlığı

 

Özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına dair Başkanlığımızın 03.11.2004 gün ve 3256-197111 sayılı emir yazısı

 

Bilindiği üzere, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği 07.10.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun ve Yönetmeliğin uygulamasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1-5188 sayılı Kanunun Özel Güvenlik Şirketleri başlıklı 5’inci maddesi ve Yönetmeliğin Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi başlıklı 10’uncu maddesi hükümleri gereğince özel güvenlik şirketleri, istenilen belgeleri dosya halinde hazırlayarak İçişleri Bakanlığına bizzat müracaat edeceklerdir. Yapılacak müracaatta özel güvenlik şirketi kurucu ve yöneticileri tarafından EK’te gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu doldurulup, imzalanarak istenilen belgelere eklenecektir.

 

2-5188 sayılı Kanunun Eğitim başlıklı 14’üncü maddesi ve Yönetmeliğin Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni başlıklı 31’inci maddesi hükümleri gereğince özel güvenlik eğitim kurumları istenilen belgeleri dosya halinde hazırlayarak İçişleri Bakanlığına bizzat müracaat edeceklerdir. Yönetmeliğinin 32’nci maddesi gereği de özel güvenlikten sorumlu Emniyet Müdürü Yardımcısı veya Özel Güvenlik Şube Müdürü başkanlığında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Eğitim Şube Müdürlüğünden birer rütbeli personelden oluşacak üç kişilik inceleme komisyonunca, eğitim kurumu açmak üzere Bakanlığımıza başvuran kuruluşların EK’te gönderilen formda belirtilen hususlar doğrultusunda Bakanlığımızdan gelecek yazıya müteakiben incelenerek rapor hazırlanması gerekmektedir.

 

3-Özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları Bakanlığımızdan alacakları faaliyet izinlerine müteakip düzenleyecekleri şirket ve eğitim kurumu tabelalarında hiçbir resmi sıfatı (TC, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valiliği, Kaymakamlığı vb) kullanmayacaklardır. Ancak tabelalarında, şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ünvanı, eğitim kurumunun ise Bakanlıktan almış olduğu faaliyet izin belgesindeki adına yer verilecektir.

 

4-Özel güvenlik görevlisi olacaklara yönelik verilecek temel ve yenileme eğitimleri Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi almış illerdeki eğitim kurumları tarafından verilebilecektir.

5-Özel güvenlik eğitim kurumlarında verilecek kurslar, teorik ve pratik olarak günde en fazla 8 saatten, haftalık ise 40 saatten fazla olamayacaktır.

 

6-Uzman eğitici niteliklerine haiz personelimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89’ncu maddesi ve 625 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Görevlendirmede Aranacak Şartlar” başlıklı 39’ncu maddesi hükümlerince özel güvenlik eğitim kurumlarında, merkezde Bakanlığın, illerde Valiliğin oluru alınmak suretiyle haftada 8 saati geçmemek üzere ücretli olarak ders vermek üzere görevlendirilebilir.

 

7-Özel güvenlik görevlisi olacakların, 5188 sayılı Kanunun Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar başlıklı 10’uncu maddesi (f) bendi gereğince, Yönetmeliğin Sağlık Şartları başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Ortopedi servislerinin bulunduğu; Devlet, Üniversite, Kurum ve Özel Hastaneler ile bu bölümlerin bulunduğu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu geçerli olacaktır.

 

8-Ayrıca, Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Teşkilatı Şube Müdürlüğünün, Bakanlık Makamının 09.08.2004 tarihli onayıyla Asayiş Dairesi Başkanlığına Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü adı altında devredilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri Asayiş Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, halen 29 İl Emniyet Müdürlüğünde kuruluşu bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri haricinde kalan B ve C statülü illerdeki Koruma Şube Müdürlüğü ve Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Büro Amirliklerinin Asayiş Şube Müdürlüklerine devredilerek, bu şube bünyesinde hizmet veren İdari Büro Amirliğinin yazışma kodları kullanılacaktır.

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Müracaatların Değerlendirilmesi Başlıklı 32'nci Maddesi Gereği Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının İncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

KONU / YER

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yerleşim Planı a)Özel güvenlik eğitim kurslarında yerleşim planlarına göre kurumun derslik oda ve diğer kısımları düzenlenir
b)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar amaçları dışında kullanılamaz
c)Derslikler en fazla 40 kursiyer istihdam edecek şekilde planlanır.
d)Dersliklerde yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.
Derslik Kapıları Derslik kapılarının genişliği en az 90 cm. olmalıdır.
Salon Kapıları Kurs binalarında giriş ve çıkışların güven içinde, süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapısı bulunur.
Merdivenler a)Kurs binası olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.
b)Ayrıca her kat veya bölümün uygun yerinde ilgili Yönetmeliğe göre yangın köşesi veya düzeni bulunur.
Derslik İçi Ölçüler ve Havalandırma a)Özel güvenlik eğitim kurslarının dersliklerinde, ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1,50 metreden aşağı olamaz.
b) Derslik percereleri derslik taban alanının %10'undan aşağı olamaz veya yeterli havalandırma sistemi olmalıdır.
Koridorlar Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir
Aydınlık Düzeyleri Dersliklerde 250 lüx, dinlenme salonu-kafeterya, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx düzeyinde aydınlatma olmalıdır.
Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler a)Müdür Odası
b)Öğretmen Odası
c) Büro Hizmetleri ve Arşiv
d)Derslikler
e) WC, müdür ve öğretmenler için 1, kursiyerler için bay ve bayan olmak üzere 2 WC bulunmalıdır.
f)Kantin veya Çay Ocağı bulunmalıdır.
İnceleme a)Özel güvenlik eğitimi yapılacak veya kurs binası olarak kullanılacak binanın yangın ve deprem sigortası olmalıdır.
b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edip edemeyecekleri,
c)Kaç kursiyerin eğitim göreceği ve kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.A
Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler Kurucu ve Müdür Odasında;
*Çerçeveli Atatürk Resmi
*Çalışma Masası
*Koltuk
*Konuklar için koltuklar
*Toplantı Masası
Müdür Odasında ek olarak;
*Dosya Dolabı
*Program Çerçevesi
*Anahtar Dolabı 
*Silah Dolabı
Büro Hizmetleri Odasında;
*Çerçeveli Atatürk Resmi
*Masa
*Koltuk
*Bilgisayar ve Yazıcı
*Dosya Dolabı
Öğretmenler Odasında;
*Çerçeveli Atatürk Resmi
*Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları 
*Sandalyeler
*Gözlü Öğretmen Dolabı
*Program Çerçevesi
*Duyuru Tahtası
Dersliklerde;
*Türk Bayrağı
*Çerçeveli Atatürk Resmi
*Çerçeveli İstiklal Marşı
*Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabı
*Yazı Tahtası
*Öğretmen Masası
*Öğretmen Sandalyesi
*Kursiyer Masa ve Sıraları
*Dolap (gerek görülürse)


 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

 

FOTOĞRAF

 

Soyadı                   :

Adı                        :

 

1-İkametgah Adresi:.................................................................................................................

2-Halen Oturma Adresi:.............................................................................................................

 

3-Öğrenim Durumu

En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri                                                                  Tarihten   Tarihe

.........................................................................................                          ..............-...........

 

4-Aile Bilgileri

   Soyadı Adı                     Doğum Yeri ve Tarihi        Uyrukluğu                         Yaşayanların Adresi

Babasının.................................................................................................................................

Annesinin.................................................................................................................................

Eşinin......................................................................................................................................

Kardeşlerinin............................................................................................................................

(18 Yaşından............................................................................................................................

Büyük Olanlar)..........................................................................................................................

5-En Son Çalıştığınız Yer

     İşinin Çeşidi                      Tarihten-Tarihe                İşverenin Adresi                 Ayrılış Sebebi

.................................          ........../..........     ..........................................    ...........................

 

6-Hakkınızda Verilmiş Bulunan Mahkumiyet Hükmü veya Halen Devam Eden Ceza Davası Bulunup Bulunmadığı.

 

VAR                                                   YOK

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU BİLDİRİRİM:

 

                                                                                                          İMZA VE TARİH

 

 

NÜFUS CÜZDANI SURETİ

 

 

Soyadı

:

Cilt No

:

Adı

:

Sayfa No

:

Baba Adı

:

Kütük Sıra No

:

Ana Adı

:

Veriliş Sebebi

:

Doğum Yeri

:

Veriliş Tarihi

:

Doğum Tarihi

:

Seri No

:

Medeni Hali

:

Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi

:

Uyrukluğu

:

Askerlik Hizmeti

 

Dini

:

a)Başlama Tarihi 

:

İl

:

b)Terhis Tarihi 

:

İlçe

:

Cezaları

:

Mahalle

:

   

Köy

:

   

 

 

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

 

SOYADI                  ADI                 GÖREVİ                  İMZA-MÜHÜR                               TARİH

 

 

 

 

 

 NOT:BU FORM KESİNLİKLE BİLGİSAYAR VEYA DAKTİLO İLE DOLDURULACAKTIR