...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

    ENGELLİLER MEVZUATI ANA SAYFA    

 

 

 

 

 

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.15-05:00)

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru (09.02.15-16:25)

Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar. Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni (05.01.15-10:00)

Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru (21.05.14-18:05)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6518 Sayılı Kanun) (19.02.14-04:50)

 

İlgili maddelerine bakınız...

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik (BKK 2014/5780) (07.02.14-05:20)

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik (09.01.14-05:10)

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik (26.11.13-05:10)

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği (16.08.13-04:45)

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (03.08.13-04:10) 

Engelliler İçin Vergi Rehberi 2013 (25.06.13-12:20)

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6462) (03.05.13-04:30)

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (30.03.13-04:55)

SGK Duyurusu (Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru) (22.01.13-15:35)

   SAKATLIK İNDİRİMİNE İLİŞKİN VERGİ İSTATİSTİKLERİ (2006)   

 

(1/1/2004 Tarihinden itibaren 4842 Sayılı Kanun Gereğince)

 

MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sakatlık indirimi:

 

Madde 31. — Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

 

Sakatlık indirimi;

 

Derece

2012

2013

Birinci derece sakatlar için

770

800

İkinci derece sakatlar için

380

400

Üçüncü derece sakatlar için

180

190

 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği (18.05.12)

 Engellilerin Satın Aldığı Taşıtlar KDV'den İstisna mıdır? Kazım KARACA, Gelir İdaresi Grup Müdürü (10.04.12)

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:40) (30.03.12)

...malûl ve engellilere ait taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında...

 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2012/2777) (22.02.12)

 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5) (03.02.12)

 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (14.01.12)

 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik (03.10.11)

 Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler! Levent GENÇYÜREK, YMM

 (20.09.11)

 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) (27.07.11)

 Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.04.11)

 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.11)

 Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013) (19.01.11)

 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:278) (30.12.10-12:48)

 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (17.12.10)

 Engellilerin ÖTV İstisnasında Son Durum. Levent GENÇYÜREK, YMM (30.09.10)

 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2010/811) (03.09.10)

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/4 (Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası) (20.05.10)

 Araç Alımında Engellilere Sağlanan ÖTV İstisnasında Son Durum. Levent GENÇYÜREK, YMM (04.05.10)

 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri /12 (Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulaması (30.04.10)

 Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.09)

 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (Milletlerarası Sözleşme) (14.07.09)

 Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik (09.07.09)

 Vergi ve Gümrük Mevzuatında Özürlülere Sağlanan Avantajlar. H.Hakan KIVANÇ, SMMM, Yıldız Teknik Ün. Öğr. Gör. Emre POYRAZ, SMMM (03.07.09)

 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (25.04.09)

 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/ 5 (31.12.08)

 SGK Genelgesi, 2008/77 (Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki) (21.08.08)

 Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnası. Süleyman Turan, YMM, Kocaeli V.D. Bşk. Vergi Uygulama Müdürü (14.08.08)

 Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik (19.07.08)

 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:110 (11.07.08)

 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı) (Madde 2) (15.06.08)

 Özürlülerin Gümrük Vergisiz Araç İthali. Levent Gençyürek, YMM, Öğr. Gör. (15.06.08)

 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13676) (13.06.08)

 Engellilere Ait Taşıtların Satışında ÖTV Sorunu ve Çözümü. Levent Gençyürek, YMM, Öğr. Gör. (10.06.08)

 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.08)

 İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair... Karar (BKK 2008/13196) (13.02.08)

 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Özürlü Çoçukların Eğitim ve Rehabilitasyon Giderlerine İlişkin) (Sıra No: 3) (29.01.08)

 Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.07.07)

 Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.07.07)

 Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.07.07)

 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.07.07)

 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sakatlık İndirimi Hakkında Genel Yazı (06.07.07)

 Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6) (01.03.07)

 Özürlüler İçin Vergi Rehberi (09.01.07)

 Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği (16.08.06)

 Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği (30.07.06)

Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği (30.07.06) 

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik (30.07.06)

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (16.07.06)

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (16.07.06)

Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi (12.07.06)

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik (30.05.06)

SSK Genelgesi 3/262 (Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitim Yardımı) (05.05.06)

Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (22.04.06)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği (22.04.06)

Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Özürlülere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergi Oranının 2006 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin (BKK 2005/9827) (29.12.05)

SSK Genelgesi 16/359.Ek (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları). (06.12.05)

Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik. (30.10.05)

Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İstisnasında Karşılaşılan Sorunlar. (04.10.05)

Levent GENÇYÜREK, Maliye Başmüfettişi, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi

Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitimine İlişkin Yardımlar Hakkında Genel Yazı (25.08.05)

Özürlülere Yeni İmkânlar. Levent Gençyürek, Maliye Başmüfettişi (02.08.05)

İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin BKK 2005/9077 (08.07.05)

Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5378 Sayılı) (07.07.05)

Özürlü Çocukların Gelişim ve Eğitimine İlişkin Yardımlar Hk. Genel Yazı (07.07.05)

Engellilere ÖTV İndirimi. Levent Gençyürek, Maliye Başmüfettişi (13.06.05)

Özürlü Çocuklara Verliecek Sağlık Kurulu Raporları Hk. Genel Yazı (23.05.05)

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ(10.05.05)

Gelir Vergisi Kanununa Göre Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İsteyenlere İlişkin Açıklamalar (30.03.05)

Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan Kolaylıklar. Levent Gençyürek, Maliye Başmüfettişi (01.03.05)

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 8/3/2004 Tarihli ve 2004/6976 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’ın, 1/1/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Arasında da Uygulanmasına Dair BKK 2004/8413 

ÖTV Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:7)

Malul ve engellilerin kullanılmamış araç alımında istisna... Taşıt araçlarında uygulanacak istisna...

Engellilere Araç Alımında Sağlanan Vergi İndirimi (Levent Gençyürek, Maliye Başmüfettişi, İzmir Defterdar Yard. V.)

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair BKK

Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ (07.07.2004)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği (18.03.2004)

 

 

  İşverenlerin 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları Hk.

  Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında YönetmeliK (24/03/2004)

  Bakanlar Kurulu Kararı 2004/6976 İşverenlerin 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları Hk. (19/03/2004)

  Engelli (Özürlü) Kişilerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumları Karşısındaki Durumu (ZIP) (Kadir Semizoğlu, Ekonomist-Yazar)

  Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ
 Sakatlık İndirimi
 Sakatlık İndirimi İle İlgili Gelir Vergisi Tebliği
 Sakatlarda Vergi İndirimi
 Sakat İşçi Çalıştırma Zorunluluğu
 İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ
 Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük
 Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması hakkında Yönetmelik
 Sakatlık Nedeniyle Erken Emeklilik (A.Murat Yıldız'ın (Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü) Yaklaşım Dergisi Ağustos 2002 Sayısındaki Yazısı)
 Özürlülerin Emekli Olma ve Kendilerine Malul Aylığı Bağlanma Şartları
 Sosyal Güvenlik Sisteminde Çözüm Bekleyen Bir sorun: Sakatlık Nedeniyle Erken Emeklilik
 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 Özürlü Kimlik Kartı

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)