GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

Ankara Defterdarlığı Web Sayfasından İktibas Edilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 ve 89'uncu maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkarlara bu kanununda yer alan esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma hakkı verilmiş olup, bu hakkın kullanımına ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ve 222 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İlgili tebliğe göre sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen şahısların bir dilekçe eki ile durumlarına uygun aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; İllerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Diğer İlçelerde Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER :

Özürlü Hizmet Erbabı İçin;

- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- 2 adet fotoğraf(Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı,
- İşçi ise sigorta giriş bildirgesi veya son dört aylık sigorta prim bordrosu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Sağlık Karnesi fotokopisi

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin;

- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Bakmakla yükümlü kişinin ve Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı ile sağlık karnesi fotokopileri,
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı,
- Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge (İşyerinden alınacak)
- Özürlü Serbest Meslek Erbabı İçin;
- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Nüfus cüzdanı örneği
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)


Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin;

 

- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Bakmakla yükümlü kişinin ve Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı ile sağlık karnesi fotokopileri,
- Özürlüye ait 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir. Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge,


Sakatlık İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin;

 

- Dilekçe (Dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir.)
- Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
- Nüfus cüzdanı örneği
- 2 adet fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan fotoğraf istenmemektedir.Yönetmeliğe uygun rapor örneği aşağıda gösterilmiştir.)


 

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

DEFTERDARLIK MAKAMINA

 

 

 

Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü :

 

 

 

…………………………………………………………………..’nda görev yapmaktayım. Bakmakla yükümlü  bulunduğum………………………………………...rahatsızlığı/rahatsızlığım nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi gereğince sakatlık indiriminden yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.    …../…../…….

 

Adı Soyadı

İmza

 

Tel : (Ev)

         (İş)

 

 

 

EKLERİ:

1-     (  ) 2 Adet Fotoğraf

2-     ( ) Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

3-     (  ) İşçi ise Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört Aylık Bordro

4-     (  ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-     (  ) Bakmakla Yükümlü Olduğunu Bildirir Yazı

6-     (  ) Sağlık Karnesi Fotokopisi

7-     ( ) ……………gün ve ………….sayılı ……………………………………Hastanesi’nden

alınan Sağlık Kurulu Raporu Aslı

 

 

 

SAĞLIK KURULU RAPORU ÖRNEĞİ

 

 

SAĞLIK KURULU RAPORU

(Özürlüler İçin)

 

                                          ............................Hastanesi

Fotoğraf

 

 

 

 

Adı Soyadı

:

Müracaat Tarihi

:

Baba Adı

:

Muayeneye Gönd.

:

Doğum Yeri, Yılı

:

A-Çalıştığı Kurum

:        

Rapor Tarihi

:

B-Kişisel Müracaat

:  

Rapor Numarası

:

 

 

 

ÖZÜRLÜLÜĞE NEDEN OLAN HASTALIK GRUBU       

                                                                                                   BULGULAR              

1-  NÖROLOJİK HASTALIKLAR

 

 

2-