SERMAYE ARTIRIMI MASRAFLARI   

 

  

 

 

Sermaye Artırımları Damga vergisinden muaftır.

 

 Noter sermaye artırım kararı tastiki

0.-

 Ticaret Sicili Memurluğu

0.-

 Ticaret Sicili Gazetesi

0.-

 Artırılan Sermaye Miktarınızın %01 (binde 1) Tüketici Fonu bedeli

 

 Mali Müşavir Raporu Bedeli