PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 ALAN ADI TESCİL

...........................................

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

 

  

   SGK MEVZUATI 2013     

    

 

SGK MEVZUATI

 

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (24.12.13-05:40)

  SGK Genelgesi 2013/39 (Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamaları) (14.12.13-05:25)

  SGK Genelgesi 2013/41 (2011/13 Sayılı Genelge Hk.) (12.12.13-14:00)

  Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (06.12.13-05:10)

  SGK Genelgesi 2013/37 (Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri) (15.11.13-11:05)

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.11.13-04:50)

  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.11.13-04:45)

  SGK Genelgesi 2013/35 (Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hk.) (25.10.13-11:10)

  SGK Genelgesi 2013/34 (Maluliyet Tesbiti İşlemleri) (10.10.13-15:40)

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.09.13-05:20)

  SGK Genelgesi 2013/33 (Mahsuplaşma Programı Hk.) (19.08.13-13:15)

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.08.13-04:10) 

  SGK Genelgesi 2013/31 (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması Hk.) (29.07.13-13:40) 

  SGK Genelgesi (2013/30) 6486 Sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri (23.07.13-11:05) 

  SGK Genelgesi 2013/27 (Tarımsal Kesinti Uygulaması) (09.07.13-11:30)

  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.06.13-03:55)

  SGK Genelgesi 2013/26 (4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları) (26.06.13-17:05)

  SGK Genelgesi 2013/25 (Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri) (21.06.13-17:00)

  SGK Genelgesi 2013/20 (6385 Sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer Uygulamalar) (10.04.13-16:30)

  SGK Genelgesi 2013/19 (Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş) (10.04.13-11:10)

  SGK Duyurusu (İstirahatli Olan Sigortalıların İstirahatli...) (05.04.13-16:15)

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (24.03.13-04:40)

  SGK Genelgesi 2013/14 (Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi) (22.03.13-16:50)

  SGK Genelgesi 2013/10 (Terör Olayları Nedeniyle Aylık Bağlanacak Kişilerin Sağlık Yardımı) (06.03.13-10:48)

  SGK Genelgesi 2013/11 (Sigortalılık İşlemleri) (04.03.13-19:20)

  İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.03.13-04:50) 

  Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ (01.03.13-05:00)

  SGK Genelgesi 2013/8 (SGDP Yapılandırma) (12.02.13-14:45)

  SGK Genelgesi 2013/7 (2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik) (12.02.13-10:05)

  Bazı Yönetmelik ve Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması (10.02.13-05:10)

  Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları (SGK Genelgesi 2013/5) (08.02.13-16:30)

  SGK Genelgesi 2013/3 (2010/41 Sayılı Genelge Hk.) (28.01.13-17:35)

  SGK Genelgesi, 2013/4 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar) (25.01.13-13:12)

  SGK Duyurusu (Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru) (22.01.13-15:35)

  İşyerini Nakleden İşverenlerin Yapması Gereken İşlemler (SGK Duyurusu) (17.01.13-13:35)

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.01.13-05:55)

  SGK Genelgesi 2012/40 (Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması) (04.01.13-19:05) 

  SGK Genelgesi 2012/41 (Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları) (04.01.13-13:45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.