...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

........................................... 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

 

 

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI     

    

 

SGK UYGULAMALARI

SGK (SSK) GENELGELERİ

100 SORUDA SOSYAL GÜVENLİK

MAKALELER

Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü

Her Yönüyle Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP)

 

 

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI - 2015

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI - 2014

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI - 2013

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI - 2012

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MEVZUATI - 2011

 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.07.12-03:45)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.06.12-03:25)

 SGK Genelgesi 2012/22 (Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları) (19.06.12)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.01.12-05:25)

 SGK Genelgesi, 2010/134 (4/c Sigortalı İşlemlerinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Devri) (22.12.10)

 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Basın Duyurusu (11.12.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.12.10)

 SGK Genelgesi, 2010/129 (Almanya'daki Çocuk Yetiştirme Süreleri) (09.12.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.12.10)

 SGK Genelgesi (2010/122) (Hekim Yetkileri) (03.12.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.11.10)

 SGK Genelgesi, 2010/119 (Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranları) (11.11.10)

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (28.10.10)

 SGK Genelgesi, 2010/77 (Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılara İlişkin İşlemler) (26.10.10)

 SGK Genelgesi, 2010/117 (İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri) (22.10.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.10.10)

 SGK Genelgesi 2010/109 (Kültür Yatırımları ve Girişimlerinin Teşvikine İlişkin 5225 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemler) (24.09.10)

 SGK Genelgesi 2010/106 (Hizmet Borçlanma İşlemleri) (17.09.10)

 SGK Genelgesi 2010/103 (3201 sayılı Kanuna göre aylık alanların yurt dışında çalışması, ödenek veya yardım alması) (16.09.10)

 SGK Genelgesi 2010/100 (Geçici 17. Madde Uygulaması Hk.) (15.09.10)

 SGK Genelgesi 2010/99 (Tahsis Uygulamaları) (06.09.10)

 SGK Genelgesi 2010/93 (2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Hk.) (10.08.10)

 SGK Genelgesi, 2010/91 (Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Ünitelerine Devri) (06.08.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.08.10)

 Ankara'da Açılan SGM'lerin Sorumluluk Alanları Belirlendi. SHS'lerin Düzenledikleri İş Göremezlik Belgelerini İlgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine Göndermeleri Hk. (30.07.10)

 209 Sayılı Kanunun Ek-3. Md. Gereğince Ödenen Ek Ödemelerden Alınacak İlave Primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi ve Ödenmesi Hakkında Duyuru (28.07.10)

 SGK Genelgesi, 2010/80 (3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması) (12.07.10)

 SGK Genelgesi, 2010/76 (Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır halde alınıp satılan mallara ilişkin ihale konusu işlerde ilişiksiz belgesi) (01.07.10)

 Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (01.07.10)

 İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ (01.07.10)

 E-Borcu Yoktur Aktivasyonları (30.06.10)

 SGK Genelgesi 2010/71 (Alt İşverenlerin Borçları Hk.) (21.06.10-20:20)

 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ (12.06.10)

 SGK Genelgesi 2010/67 (Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri Hk.) (04.06.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.06.10)

 SGK Genelgesi 2010/61 (İlan Yoluyla Tebliğ ve Gayrimenkul Satış İlanı Hk.) (28.05.10)

 SGK Genelgesi 2010/68 (Almanya'daki Çocuk Yetiştirme Süreleri Hk.) (28.05.10)

 Duyuru (SGK Genelgesi 2010/66 Hk.) (27.05.10)

 SGK Genelgesi 2010/66 (İş Göremezlik Programları ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi) (27.05.10)

 SGK Genelgesi 2010/60 (Fazlaya İlişkin Hacizler Hk) (27.05.10)

 SGK Genelgesi 2010/59 (Hak ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi Hk) (27.05.10)

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (12.05.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ (12.05.10)

 İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (12.05.10)

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (BKK 2010/260) (27.04.10)

 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.04.10)

 Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.10)

 SGK Genelgesi 2010/50 (5458 Sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular Hk.)

 (12.04.10)

 SGK Genelgesi 2010/47 (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Servisleri İş ve İşlemleri Hk.)

 (12.04.10)

 SGK Genelgesi, 2010/46 (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşların Borçları) (07.04.10)

 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı (26.03.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (26.03.10)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2010/183) (13.03.10)

 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (03.03.10)

 SGK Genelgesi 2010/33 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde ve 5084 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklikler) (24.02.10)

 İşten Ayrılan Sigortalıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları ile İlgili Basın Açıklaması (20.02.10)

 2010 Yılı SUT Taslağı (09.02.10)

 SGK Genelgesi 2010/15 (PTT ile Yapılan Protokol ve Konutta Ödeme Hk.) (02.02.10)

 Özel Hastane İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırması İle İlgili Duyuru (29.01.10)

 Özel Hastane İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırma Listesi (29.01.10)

 Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge (29.01.10)

 SGK Genelgesi, 2010/10 (Yurt Dışında Tedavi) (23.01.10)

 SGK Genelgesi 2009/153 (Kesinti ve İtiraz Süresi Hk.) (30.12.09)

 SGK Genelgesi (2009/155) (Sıfır gün ve kazanç bildirilen sigortalıların sağlık yardımları hk.) (23.12.09)

 Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ (18.12.09)

 SGK Genelgesi, 2009/149 (4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşviki) (09.12.09)

 SGK Genelgesi, 2009/147 (Tecil faizi ile gecikme zammı oranları) (07.12.09)

 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.12.09)

 SGK Genelgesi, 2009/140 (Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar) (03.12.09)

 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği (25.11.09)

 Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Revize Edilmesi (24.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/139 (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinden beş puanlık indirimi) (20.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/137 (İş Kazalarında Kusur Oranlarının Tespiti) (20.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/136 (Dosya Düzeni) (20.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/135 (Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri) (20.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/134 (Maluliyet, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ile İlgili Sağlık Kurulu Raporları) (20.11.09)

 İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (14.11.09)

 SGK Genelgesi (2009/129) Fazla ve Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar (05.11.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 123 (15.10.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 121 (15.10.09)

 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.09.09)

 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.09.09)

 SGK Genelgesi, 2009/114 (Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular) (24.09.09)

 2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.09.09)

 SGK Genelgesi 2009/112 (İtibari Hizmet Süresi) (17.09.09)

 SGK Genelgesi 2009/113 (4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki) (15.09.09)

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.08.09)

 Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği (27.07.09)

 Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması Hakkında Genel Yazı (9116037) (27.07.09)

 Haziran 2009 Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 27.07.2009 Tarihine Kadar Verilebilir (22.07.09)

 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (21.07.09)

 SGK Genelgesi 2009/92 (Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi) (16.07.09)

 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (11.07.09)

 SGK Genelgesi (2009/89) (Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul ve Esasları) (07.07.09)

 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (03.07.09)

 Maluliyet ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemeleri Hk. Genel Yazı (2009/1) (01.07.09)

 E-Bildirge Uygulamasından VKN/TC Kimlik Numarası Güncellenmesine İlişkin Duyuru (25.06.09)

 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(20.06.09)

 SGK Genelgesi (2009/79) (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması) (05.06.09)

 Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıcaların Listesi (04.06.09)

 SGK Genelgesi (2009/77) (Muayene Katılım Payı Danıştay Kararı) (02.06.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 73 (Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar) (29.05.09)

 SGK Genelgesi (2009/75) (Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi) (28.05.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 71 (22.05.09) (2010/122 Sayılı Genelge İle YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

Hekimlerin İşyeri Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma ve İki Güne Kadar İstirahat Vermesi  

 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (Güncellenmiş) (20.05.09)

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Güncellenmiş) (20.05.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 67 (15.05.09)

 Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği (25.04.09)

 Gelir Vergisinden Muaf Kadınlar (Sayı: 5566003) (Genel Yazı) (24.04.09)

 Sigortalılığın Sona Erdirilmesi (Sayı: 5485730) (Genel Yazı) (22.04.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 61 (16.04.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 52 (31.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 48 (24.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 47 (24.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 46 (24.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 41 (11.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 37 (11.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 36 (11.03.09)

SGK Genelgesi, 2009/ 35 (11.03.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 26 (19.02.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 25 (18.02.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 21 (18.02.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 20 (05.02.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 17 (31.01.09)

 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 8 (30.01.09)

 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 9 (22.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 11 (20.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 3 (20.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 13 (20.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 12 (20.01.09)

 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ (14.01.09)

 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik (13.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 2 (10.01.09)

 SGK Genelgesi, 2009/ 5 (09.01.09)

 KOSGEB Tarafından Sağlanacak Destekten Yararlanmak Üzere Düzenlenecek Yazılar (05.01.09)

 SGK Genelgesi, 2008/ 113 (03.01.09)

 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.12.08)

 Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1) (31.12.08)

 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8) (31.12.08)

 Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7) (31.12.08)

 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin İkinci Fırkasının (a),(b),(d),(e) ve (f) Bentlerinde Belirtilenler İçin İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyeceğine İlişkin Duyuru (26.12.08)

 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.12.08)

SGK Genelgesi, 2008/ 108 (23.12.08)

    5510 Sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları

SGK Genelgesi, 2008/106 (15.12.08)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.11.08)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.11.08)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hakkında Duyuru (Süre Uzatımı) (19.11.08)

SGK Genelgesi, 2008/97 (19.11.08)

Kayıt Dışı İstihdam

SGK Genelgesi, 2008/96 (19.11.08)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İshitkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik (18.11.08)

SGK Genelgesi (2008/93) (13.11.08)

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim 

Belge Türleri ve Prim Oranları Tablosu (07.11.08)

Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (06.11.08)

SGK Genelgesi 2008/88 (Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hk.) (04.11.08)

5510 Sayılı Kanuna Göre "İsteğe Bağlı Sigortalılık" Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (03.11.08)

Prim Belgelerinin Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi (31.10.08)

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.10.08)

SGK Duyurusu (22.10.08)

Genel sağlık sigortalılarının çocukları, ana ya da babalarının 18 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımlarından yararlandırılacaklardır.

Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ (22.10.08)

Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile Geçici İskân veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ (22.10.08)

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.10.08)

SGK Genelgesi (2008/86) (Genel Sağlık Sigortaları Uygulaması Hk.) (17.10.08)

SGK Genelgesi (2008/87) (Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Hk.) (16.10.08)

Belediye Başkanlarına Makam Tazminatı Ödenmesi ile İlgili Duyuru (12.10.08)

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (11.10.08)

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

(11.10.08)

Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ 

(09.10.08)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ (09.10.08)

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ (09.10.08)

Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ (09.10.08)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi (BKK 2008/14173) (29.09.08)

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik (BKK 2008/14174) (29.09.08)

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (29.09.08)

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (28.09.08) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI - 01.07.2010

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08) (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI - 01.07.2010)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (28.09.08)

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ (28.09.08) (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

5510 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ (28.09.08)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ (28.09.08)

Alt İşverenlik Yönetmeliği (27.09.08)

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (27.09.08)

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (27.09.08)

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik (27.09.08)

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (27.09.08)

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik (27.09.08)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik (27.09.08)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (28.08.08)

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği (28.08.08)

Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.04.08)

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.04.08)

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği (27.06.07)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.06.07)

Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.07)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (25.05.07)

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (22.05.07)

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı) (26.05.08)

Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No:2) (07.12.06)

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No:1) (07.12.06)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16.06.06)

 

 

 

 HTML Hit Counter
HTML Counter

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.