...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

   SİGORTACILIK MEVZUATI    

 

 

 

 

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7707) (24.06.15-04:05)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7582) (01.06.15-04:05)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (27.05.15-04:15)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (14.05.15-05:10)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği (06.05.15-04:40)

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.04.15-04:50)

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği (01.04.15-05:45)

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.15-05:45)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.03.15-04:50)

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.15-05:10)

Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.02.15-05:20)

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (BKK 2015/7249) (06.02.15-05:25)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (2014/6910) (31.10.14-04:30)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.10.14-05:05)

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.10.14-05:50)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.14-04:50)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik (09.08.14-04:55)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.07.14-04:55)

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (25.04.14-05:05)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.14-04:50)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (BKK 2014/5772) (10.01.14-05:25)

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (02.01.14-05:05)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (26.12.13-05:20)

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26.12.13-05:20)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.11.13-05:30)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (27.11.13-05:30)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (27.11.13-05:30)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (27.11.13-05:30)

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği (23.10.13-05:20)

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik (08.10.13-05:20)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.13-04:10) 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.13-04:10) 

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikSigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.07.13-04:15) 

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2013/4793) (26.06.13-03:40)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.13-03:55)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (26.05.13-03:55)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2013/4458) (26.04.13-04:50)

Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.03.13-05:00)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.03.13-05:00)

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.03.13-05:00)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2012/4138) (23.01.13-05:35)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.12-05:30)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği (29.12.12-06:45)

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar (29.12.12-06:45)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.12.12-05:30)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (25.12.12-05:30)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (25.12.12-05:30)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.11.12-05:20)

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği (10.10.12-05:15)

Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.09.12-04:50)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.08.12-04:55)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.08.12-04:40)

Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.08.12-04:10)

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2007/1)'e Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2012/1) (05.08.12-03:50)

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.07.12-03:35)

Afet Sigortaları Kanunu (6305 Sayılı Kanun) (18.05.12)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (26.12.11)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (15.09.11)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (15.09.11)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (15.09.11)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.09.11)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (14.09.11)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (27.08.11)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (19.07.11)

Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (13.07.11)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2011/1763) (14.05.11)

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (13.05.11)

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (12.05.11)

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (30.04.11)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6215 Sayılı Kanun) (12.04.11) (md.25)

Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.04.11)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.11)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.11)

Tarim Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2011/1244) (13.01.11)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı (25.12.10)

Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebilğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.08.10)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.10)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1) (21.07.10)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu (01.06.10)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat (09.05.10)

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.05.10)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.03.10)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2010/96) (04.03.10)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.02.10)

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (08.01.10)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (08.01.10)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (30.12.09)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2009/15688) (29.12.09)

Ev-Ofis Şeklinde Faaliyet Gösteren Acentelere İlişkin Sektör Duyurusu (23.12.09)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.12.09)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2009/15545) (13.11.09)

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (06.11.09)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart (30.06.09)

Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.09)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.09)

Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.09)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.09)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.03.09)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.03.09)

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.03.09)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.03.09)

Emeklilige Yönelik Taahtütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik (01.03.09)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu (03.02.09)

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ (21.01.09)

Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) (21.01.09)

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (17.01.09)

Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.01.09)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (31.12.08)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (31.12.08)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (2008/14479) (31.12.08)

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (10.09.08)

Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği(09.08.08)

Gider Vergileri Genel Tebliği, Seri No:86 (26.07.08)

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (12.07.08)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.07.08)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:110 (11.07.08)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.07.08)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (02.07.08)

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (01.07.08)

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (28.06.08)

Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği (22.06.08)

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (22.06.08)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (21.06.08)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.08)

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (18.06.08)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (18.06.08)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (18.06.08) (14.06.08)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.08)

Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği  (01.06.08)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.05.08)

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (14.04.08)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat 

(05.03.08)

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (21.02.08)

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.02.08)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.02.08)

Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (Tebliğ No: 2008/3) (01.02.08)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.01.08)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (24.01.08)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2007/13010) (30.12.07)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (29.12.07)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (29.12.07)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.07)

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (29.12.07)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (28.10.07)

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.07)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.10.07)

Gelir Vergisi Sirküleri / 64  (31.08.07)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri /3  (31.08.07)

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 (24.08.07)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik (17.08.07)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik (07.08.07)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (07.08.07)

Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karar (BKK 2007/12467) (03.08.07)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talımatında Değişiklik Yapan  Tarife ve Talimat (02.08.07)

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat 

(02.08.07)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (02.08.07)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (02.08.07)

Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik  (28.07.07)

Güvence Hesabı Yönetmeliği  (26.07.07)

Hayat Sigortaları Yönetmeliği (18.07.07)

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik (14.07.07)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (14.07.07)

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ, Tebliğ No:(2007/1)  (11.07.07)

5684 Sayılı, Sigortacılık Kanuna İlişkin Basın Açıklaması. (Hazine Müsteşarlığı) (20.06.07)

Sigortacılık Kanunu (5684 Sayılı) (14.06.07)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:85) (13.06.07)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.07)

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (04.05.07)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu (03.05.07)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu Değişikliği(03.05.07)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(03.05.07)

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği (11.04.07)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2007/11913) (05.04.07)

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5615 Sayılı) (04.04.07)

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (27.03.07)

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (28.11.06)

Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçları Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik (15.11.06)

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2006/11070) (19.10.06)

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.09.06)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.09.06)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.09.06)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu (21.09.06)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği (18.05.06)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.05.06)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (27.04.06)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik (18.04.06)

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talim (28.03.06)

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (23.03.06)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (16.03.06)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına ilişkin BKK (2006/10105) (28.02.06)

Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart (11.02.06)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (06.02.06)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.05)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.05)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.05)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.05)

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (29.12.05)

Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ (22.11.05)

Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği (15.11.05)

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.09.05)

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin BKK, 2005/9299 (08.09.05)

Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası Olarak Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (06.09.05)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.09.05)

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.05.05)

Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Raporu (10.05.05)

Sigorta Denetleme Kurulu 2004 Yılı Türkiye'de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu (02.05.05)

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (26.02.05)

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27.01.05)

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (24.01.05)

Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği (31.12.04)

Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No:1) (ZIP) (30.12.04)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.01.04)

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (08.09.03)

Sigorta Murakebe Kanununa İlişkin 8 Sayılı Tebliğ (10.05.03)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (08.09.03)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.03)

Sigorta Şirketlerinin Faaliyetine Son Verilmesi ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi Sırasında Teminatların Sigortalı Alacaklarına Tahsis Edilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:7) (16.10.02)

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (27.12.99)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat (20.02.07)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.02.07)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (BKK 2006/11425) (05.01.07)

— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (20.12.06)

— Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (20.12.06)

— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (20.12.06)

— Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (20.12.06)

— Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat (20.12.06)

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)