Vergi Dairesi Tarafından Konulan Hacizlerin Kaldırılması – Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı

I-GİRİŞ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 62 nci maddesine göre haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul, gayrimenkul, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır. 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında […]

HABERİN DEVAMI »

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri 04 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31145 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 22/9/2004 tarihli ve 25591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263 […]

HABERİN DEVAMI »

SGK Genelgesi 2020/15 – 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

SGK Genelgesi 2020/15 7194 ve 7226 Sayılı Kanunlar İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010.99-E.6203185 Tarih: 21/05/2020 Konu : 2018/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2020/15 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda […]

HABERİN DEVAMI »

Sokağa Çıkma Yasağı Kalkanlar, Vergilerinizi Ödemek İçin 15 Günlük Süreniz Var! Talha APAK, YMM

Sokağa Çıkma Yasağı Kalkanlar 15 Günlük Süreniz Var ÖZET: COVID-19 nedeniyle, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerin bir kısmı için 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kısıtlamaları kaldırıldı. Bunun üzerine, 2 Haziran 2020 tarihli GİB duyurusuyla, kısıtlaması kalkan vatandaşların vergi beyannamelerini 15 gün […]

HABERİN DEVAMI »