Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı

Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/114 Konusu: Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 22/03/2019 Sayısı  : VUK-114 / 2019-4 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul […]

HABERİN DEVAMI »

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)

KDV Tebliği 25 23 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30723 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) […]

HABERİN DEVAMI »

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru

4B İş Göremezlik Raporu 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla çalışılmayan süreler için Kanunun 18 inci maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıların Kurumumuz ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri […]

HABERİN DEVAMI »

SGK Genelgesi 2019/8 Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2019/8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.01-E.4575016 Tarih: 22/03/2019 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2019/8 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 10 uncu maddesi İle 5510 sayılı Kanuna geçici 78 inci madde eklenmiştir. Anılan madde ile; “Bu Kanunun 4 […]

HABERİN DEVAMI »