Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2017/120 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/120 Karar Sayısı: 2018/33 Karar Tarihi: 28.3.2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 1. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E.2017/120) 2. Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi (E.2018/13) İTİRAZLARIN KONUSU: 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin (1) numaralı […]

HABERİN DEVAMI »

Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2017/172 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/172 Karar Sayısı: 2018/32 Karar Tarihi: 28.3.2018 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi (Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi sıfatıyla) İTİRAZIN KONUSU: 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. ve 30. maddelerinin Anayasa’nın 2., […]

HABERİN DEVAMI »

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Değişiklik 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Özel hastane ön izin belgesinde hastanenin yatak kapasitesi belirtilir ve hastane bu kapasite ile ruhsatlandırılır. İmar mevzuatından kaynaklı ön izin projesinde belirtilen kapasite fazlası bina […]

HABERİN DEVAMI »

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Değişiklik 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (p) ve (ş) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (z), (aa) ve (bb) bentleri eklenmiştir. […]

HABERİN DEVAMI »