Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Plan Yapımı Müellifleri 22 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30663 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 […]

HABERİN DEVAMI »

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)

Dahilde İşleme Rejimi İhracat 2019/1 22 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30663 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları GEÇİCİ MADDE 33 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı […]

HABERİN DEVAMI »

7162 Sayılı Kanun – Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7162 Sayılı Kanun (*) Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve […]

HABERİN DEVAMI »

2019 Harcırah Tutarları (Yurt İçi- Yurt Dışı)

2019 Harcırah Tutarları 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 2019 yılında Bütçe Kanunu’na göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre değişmemiş, ancak maaş katsayıları değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir. ÖZET: Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak en son yayımlanan Kararname; 16 Şubat […]

HABERİN DEVAMI »