Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun E: 2017/10 Sayılı Kararı – Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme E: 2017/10 18 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30835 Belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan ‘süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart’ hükmü, belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere geçerlidir. Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS […]

HABERİN DEVAMI »

Anayasa Mahkemesinin 2016/13456 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi 2016/13456 18 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30835 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BAYMİNA ENERJİ A.Ş. BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2016/13456 Karar Tarihi : 29/5/2019 Başkan Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler: Burhan ÜSTÜN Hicabi DURSUN Kadir ÖZKAYA Yusuf Şevki HAKYEMEZ Raportör: Umut FIRTINA Başvurucu: Baymina Enerji A.Ş. Vekili: Av. Yusuf Gökhan PENEZOGLU I. BAŞVURUNUN […]

HABERİN DEVAMI »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2015/28185 – Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Fesih

Yargıtay 9. Hukuk E: 2015/28185 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2015/28185 Karar No: 2018/22159 Tarihi: 03.12.2018 • PRİM • PRİMİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ • SATIŞ PRİMİ İLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN %50 LİK BÖLÜMÜNÜN HESAPLANMASININ GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ • HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİNİN […]

HABERİN DEVAMI »

2018 Yılı Türkiyede Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor

2018 Yılı Türkiyede Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİ 2018 YILI FAALİYET RAPORU 2018 yılı sonu itibariyle ülkemizde 38’i hayat dışı, 17’si hayat ve emeklilik, 5’i hayat ve 2’si reasürans alanında olmak üzere toplam 62 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir. Hazırlanan rapor […]

HABERİN DEVAMI »