Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/5)

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2020/5 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa […]

HABERİN DEVAMI »

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/6)

Kırsal Kalkınma Destekleri 2020/6 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinde yer alan “28/02/2020’dir” ibaresi “29/5/2020’dir” olarak, “28/02/2020” ibaresi “29/5/2020” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu […]

HABERİN DEVAMI »

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 10 ve 19’uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 211)

Basında Çalışanlara Verilecek Borç Para 211 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 KURUL KARARI Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLECEK BORÇ PARA VE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA 18 KASIM 1977 TARİH VE 68 SAYILI GENEL KURUL KARARININ 10 VE 19’UNCU MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR GENEL KURUL KARARI Karar No: 211 […]

HABERİN DEVAMI »

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2178 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Karar Sayısı: 2178 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 28 Şubat 2020 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 28/2/2020 TARİHLİ VE 2178 SAYILI CUMHURBAŞKANI […]

HABERİN DEVAMI »