Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği Değişiklik 24/05/2019 24 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30783 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali […]

HABERİN DEVAMI »

2018 Yurtiçi Seyahat Harcamaları

2018 Yurtiçi Seyahat Harcamaları Yurt içi seyahatlerde 40 milyar 266 milyon 153 bin TL harcandı Yurt içinde seyahate çıkanlar 2018 yılında 78 milyon 523 bin seyahatte 633 milyon 721 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,1 oldu. Bu seyahatlerde 40 milyar 266 milyon 153 bin TL harcandı. Seyahat başı ortalama harcama ise 513 TL olarak […]

HABERİN DEVAMI »

Mayıs 2019 İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

Mayıs 2019 İktisadi Yönelim İstatistikleri 2019 yılı Mayıs ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir. 2019 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 98,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve […]

HABERİN DEVAMI »

Mayıs 2019 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

Mayıs 2019 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 2019 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1720 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 […]

HABERİN DEVAMI »