Dünyada ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi İle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı – Murat TEKİN, Muhasebe ve Mali İşler Md.


Grup Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Adat Gerektirir mi? – İsmail KÖKBULUT, YMM


7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununun Şirket Kuruluşları İle İlgili Maddelerinde Yapılan Değişiklik – Rüknettin KUMKALE, YMM


Şeker Fabrikalarının Satışı Çözüm Değildir – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Baş Müfettişi


2017 Yılında Elde Edilen ve 2018 Yılı Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri – Doç. Dr. Özgür BİYAN


Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve 7061 Sayılı Kanun İle Getirilen İktisadi İşletme Uygulaması – Deniz ÇEVİK Gelir Uzman Yrd


2017 Yılı Gelirlerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar – Cihangir ÖZKÖK, YMM


İşletmelerin Yurtdışından Kullanmış Oldukları Kredilerde Kurumlar Vergisi Kesintisi ve KDV – M. Bülent YILDIRIM, YMM


Muhasebe Mesleği İçin Bugün Kavgaya Değil, Her Zamankinden Çok Birlik ve Beraberliğe İhtiyacımız Var – M. Bahadır ALTAŞ, YMM