7143 Sayılı Kanunun Matrah Artırımı Hükümleri ve Özel Hususlar-II Ali ÇAKMAKÇI, YMM


Geriye Yönelik Sigorta Prim Teşvikinde Geçmiş Dönemde Cezalı ve Borçluların Durumu – M. Bahadır ALTAŞ, YMM


15 Yıl ve 3600 Günü Dolduran Herkes Kıdem Tazminatı Alamaz! – Gülin GÜRGENÇ, SMMM


Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü ve Engellilere Sağlanan Teşvik – Musa Özgür TURNALI, Sosyal Güvenlik Denetmeni


7143 Sayılı Kanunun Matrah Artırımı Hükümleri ve Özel Hususlar-I Ali ÇAKMAKÇI, YMM


Dövizle Borçlanmaya Mali Müşavir Onayı Gerekiyor – Talha APAK, YMM


Matrah/Vergi Artırımına Karar Verilirken Bilinmesi Gereken Birkaç Husus! – Emrah AYGÜL, YMM


7144 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Yeniden Değerleme Uygulaması Ve Muhasebeleştirilmesi – Zafer ANADOLU, SMMM


İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler – Ali ÇAKMAKÇI, YMM