İstihdam ve Yatırım Teşviklerinden Aynı Anda Yararlanma Durumu – Semih BİTİRMİŞ, Sosyal Güvenlik Denetmeni


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Önemini Koruyor – Fatih Rüştü TAŞKIN, SGK Müfettişi


2018 Yılı Kiralarının Beyan Dönemi Mart Ayı – İsmail KÖKBULUT, YMM


SGK Tarafından Verilen Sağlık Hizmetlerinden Yakınmaların Kaynağı ve Çözüm Yolu Önerisi – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi


Sahte Belge Kullanan veya Düzenleyen Müteahhit Olamayacak mı? İsmail KÖKBULUT, YMM


İşçiler Yıllık İzne Nasıl Hak Kazanır? Fatih Rüştü TAŞKIN, SGK Müfettişi


Nakdi Sermaye Artırımında İndirim – Doğan ÇENGEL, YMM


Vergi İhtilaflarında Başvuru Süreleri ve 2019 Yılı Parasal Sınırlar – M. Bülent YILDIRIM, YMM


2018 Yılı Gelirlerinin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar – Cihangir ÖZKÖK, YMM