Ticari Kazancını Hiç Beyan Etmeyenlerin Gelir Vergisi Matrahı ve KDV Artırımı Nasıl Olacak? – İsmail KÖKBULUT, YMM


Gelir ve Gider Tahakkuku Vergisel İlkeleri – Ali ÇAKMAKÇI, YMM


Bina Yapı Harçlarında Verginin Mükellefleri ve İstisnalar – İbrahim DÖNER, SMMM


İmar Barışı İçin Ödenen Yapı Kayıt Bedelleri Gider Yazılabilir mi? İsmail KÖKBULUT, YMM


Araç Satış Bedellerinin Kasko Değerinin Aşağısında Olması Tarhiyat Sonucunu Doğurur mu? Ali ÇAKMAKÇI, YMM


2015 Yılında Emekli Olan Bazı Memurlara İkramiye Farkı Ödenmesi Gerektiğine İlişkin Emsal Niteliğinde Güncel İdari Yargı Kararı – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi


Stok Affı Sermayenin Unsuru mu? Yoksa Kayıt Dışı Ödülü mü? – M. Bahadır ALTAŞ, YMM


İnşaat ve Onarım İşlerinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine Göre Tutulması Gereken Defterler – İbrahim DÖNER, SMMM


Müşterilerce Kazanılan Para Puanların KDV Matrahına Etkisi – Ali ÇAKMAKÇI, YMM