Elektronik Yoklama ve Randevulu Yoklama Sistemi – Fatih ERTÜRK, Gelir Uzmanı


Sayıların Kanunu ve Denetim Mesleğine Katkısı – Emrah AYGÜL, YMM


İmar Barışında Sona Doğru, Ancak Sorunlar ve Beklentiler Var – Talha APAK, YMM


Tecil Müessesesi – Serhat ERDEN, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı


Hükmi Şahsiyeti Sona Eren Şirketlerde Takip Yöntemi – Muharrem ÖZDEMİR, YMM


Ekonomik Kriz ve Borca Batık İşletmeler İçin Mali Tabloların Düzeltilmesi Önerisi – M. Bahadır ALTAŞ, YMM


Vergi Tevkifatı Nedir? Nasıl Yapılır? Serhat ERDEN Vergi Dairesi Müdür Yrd


Vergi Dairesi Koyduğu Haczi Kaldırabilir mi? Muharrem ÖZDEMİR, YMM


İhraç Kayıtlı Satışlar-2 – Doğan ÇENGEL, YMM