SPK LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK

 Bize Güvenebilirsiniz 

 

 

 Açıklamalar

 Ana Sayfa

 Sipariş ve Teslimat

 

SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık

 

SPK Lisanlama Sınavı Nedir?

 

11.08.2001 tarih ve 24490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 "sermaye piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca Sermaye piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli ve değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

 

Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyen (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) fakülte mezunlarının girmesi gerekli olan bir sınavdır. Lisan almayanların sermaye piyasasında çalışmaları mümkün değildir. Sınava girmek için mutlaka bir kurumda çalışmak gerekmemektedir. Fakülte mezunları sınava girebilirler. Lisan alanların ilgili kurumlarda iş bulma şansları oldukça artmaktadır. Kurumlar, lisanslama belgesine sahip kişileri aşağıdaki alanlarda istihdam etmektedirler;

 

 

a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi,

b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,

c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi,

d) Aracı kurum acentası olarak faaliyet gösteren banka şubeleri tarafından, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'in 24'üncü maddesi uyarınca Kurulumuza bildirilmesi zorunlu olan acentalık işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,

e) Aracı kuruluş şube müdürü,

f) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,

g) Aracı kurum müfettişi,

h) Aracı kuruluş takas ve operasyon sorumlusu.

 

 

Sınavda Hangi Konular Bulunmaktadır?

 

 

Lisanslama sınavlarında çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanmaktadır. Sınav iki oturum halinde toplam 360 dakika süre ile yapılmaktadır. Sınavdaki konular ve soru sayılara aşağıdaki gibidir.

 

 

DERS ADI

SORU SAYISI

1. Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar             

40

2. Hisse Senedi Piyasaları       

25

3. Tahvil ve Bono Piyasaları    

25

4. Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri,  Muhasebe ve Mali Analiz

30

5. Takas ve Operasyon İşlemleri         

25

6. Genel Ekonomi       

30

7. Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları        

25

8. Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

25

9. İlgili Vergi Mevzuatı

25

TOPLAM

250

 

 

SPK Lisanslama Sınavı Kitabının Özellikleri Nedir?

 

Kitabımız, okuyucuyu mevzuata boğmadan teorik olarak bu gereksinimi karşılama amacını gütmektedir. Bu amaçla sermaye piyasası temel düzey konuları 10 bölümde özet olarak anlatılmıştır. Her bölümde özet konu anlatımının arkasından, konuyla ilgili çözümlü test soruları yer almaktadır. Her bölümün sonuna ise okuyucunun kendini sınaması için cevaplı test soruları eklenmiştir.

 

Kitabımız yoğun ilgi görmüş ve 15 ay gibi kısa bir sürede üçüncü baskısını yapmıştır. Bu ilgi, kitabın adaylara yararlı olduğunun en iyi göstergesini oluşturmaktadır.  Yoğun ilgi, kitabımızın formatını esas alan kitapların piyasaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak, SPK mevzuatında ve diğer mevzuatta sürekli değişiklikler yapılmaktadır. Dolayısıyla kopya kitaplar adaylara yarardan çok zarar sağlamakta, adayları yanlış yönlendirmektedir.

Kitabımızın üçüncü baskısı, mevzuatta meydana gelen değişikliklere göre gözden geçirilmiş ve yeni sorular eklenmiştir. SPK Lisanslama Sınavlarında çıkan sorulara da kitabımızda yer verilmektedir. Ancak adayların unutmaması gereken husus, sınavlara sorular üzerinden değil, konu anlatımları üzerinden çalışmaları gerektiğidir.

 

Doç. Dr. Aydın KARAPINAR

Gazi Üniversitesi G.Ü.İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi