SSK VE BAĞ-KUR'LULARA BORÇ ÖDEME KOLAYLIĞI     

 SSK ve Bağ-Kur'a prim borcu bulunan sigortalılara ödeme kolaylığı getiren yeniden yapılandırma programına göre, sigortalılar, ödeme gücü ve kapasitesi doğrultusunda taksitleri kendileri ayarlayarak borçlarını ödeyebilecek. Borçlara, hazine bileşik faizi uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, bakanlıkta düzenlediği toplantıyla yeniden yapılandırma programını tanıttı.

Yasanın getirdiği hükümlerin SSK ve Bağ-Kur yönetim kurullarında ele alınarak yeniden yapılandırmaya başlanacağını anlatan Başesgioğlu, borç yapılandırmasının sigortalının ödeme gücü ve kapasitesine göre ayarlanacağını kaydetti.

Bu kapsamda geçmişte olduğu gibi 18 ve 24'er aylık sınırlandırmalara gidilmeden ödeme planları yapılacağını ifade eden Başesgioğlu, sigortalının, ödeme gücü hangi plana uygunsa taksit tutarını ona göre belirleyeceğini söyledi. Başesgioğlu, ''Ancak, sigortalı ne kadar kısa sürede borcunu öderse, hem borç stoklarını ortadan kaldırır, hem de kısa sürede borçlarını tasfiye etme imkanına sahip olur'' dedi.

Kamu alacaklarının affının bundan sonra söz konusu olmayacağını kaydeden Başesgioğlu, ''Bundan sonra af söz konusu olmayacak. Belki de bu şekilde geniş bir borç yapılandırma uygulamasının da bundan sonra tekrarlanması mümkün olmayacak. Bütün sigortalılarımızı bu uygulamadan istifade etmeye çağırıyorum'' diye konuştu.

SSK'LILAR İÇİN UYGULAMALAR

Başesgioğlu, yeniden yapılandırmanın, SSK'da 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş prim, idari para cezası, sosyal yardım zammı, isteğe bağlı sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları ile gecikme zammı ve buna bağlı faizleri kapsadığını bildirdi.

Bu uygulama kapsamında işverenin ödeme kapasitesinin dikkate alınacağını kaydeden Başesgioğlu, taksit miktarının, kuruma verilen asıl ve ek aylık sigorta primleri bildirgesindeki kayıtlı prime esas kazançlar toplamının yüzde 15'inden az olmayacak şekilde yönetim kurulunca belirleneceğini söyledi.

Sigortalıların birikmiş borçlarının, kendilerini zorlamayacak, fakat kurumu da zarara uğratmayacak şekilde ödeme kapasitelerine bağlı bir taksitlendirme çerçevesinde tahsil edileceğini vurgulayan Bakan Başesgioğlu, borç tümüyle ödenene kadar kalan tutar için hazine borçlanma faizinin de bileşik bazda uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

İsteğe bağlı sigortalıların aylık taksit tutarlarının hesabında prim ödedikleri kazançlara yüzde 15 ile yüzde 76 arasında değişen oranların uygulanacağını belirten Başesgioğlu, aylık taksit tutarının alt sınırının 100 milyon 763 bin 480 lira, üst sınırının ise 389 milyon 313 bin 447 lira olduğunu bildirdi.

Kalan borca, Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanacak lira cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanacağını bildiren Başesgioğlu, 2003 Temmuz ayı itibariyle de devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin yüzde 3.6 olduğunu belirtti. Başesgioğlu, ''Bu uygulamadan yararlanacak sigortalılar için daha adil ve ödenebilir borç yapılandırması gerçekleştirilmiştir'' diye konuştu.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başesgioğlu, işverenlerin ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, yasanın yayım tarihi olan 6 Ağustos 2003'ü izleyen 30 gün içinde 5 Eylül 2003 tarihine kadar bağlı oldukları il sigorta müdürlüklerine dilekçeyle başvurmaları ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri halinde yasadan yararlanabileceğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başesgioğlu, işverenlerin birden fazla il sigorta müdürlüğüne olan borçları için her bir sigorta müdürlüğüne ayrı ayrı başvurmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Başesgioğlu, bu kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan ve borçları yapılandırılan işverenlerin haklarında borçları nedeniyle daha önce uygulanmış olan hacizler ve bu hacizlere dayandırılarak yapılacak satış işlemlerinin de durdurulacağını söyledi. Murat Başesgioğlu, yeniden yapılandırma anlaşması yapılan borçluların taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek cari ay prim borcunu veya yeniden yapılandırılmış borçları ile ilgili ödemelerini bir takvim yılı içinde üç defa art arda yerine getirmeyenlerin kanun hükmünden yararlanma hakkını kaybedeceğini bildirdi.

BAĞ-KUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başesgioğlu, Bağ-Kur'a bağlı sigortalılar için de Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak lira cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizinin bileşik bazda uygulanacağını söyledi.

Başesgioğlu, yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'lular için yasanın yayımı tarihini (2 Ağustos 2003) izleyen 30 gün içinde yazılı müracaat şartı arandığını belirtti.