SSK GENELGESİ 12/134.EK (e-BİLDİRGE SÜRE UZATIMI)      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Tahsisler Daire Başkanlığı)

Ankara,  24/06/2004

Sayı    : B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031/506129                                       

Konu    : Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Alınması.                                

                                                

G E N E L G E

12-134.EK

 

Yönetim Kurulumuzun 17/06/2004 tarih, IX/1160 sayılı kararıyla sekiz (dahil) veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında gönderme uygulamasına ilişkin zorunluluk esası 2004 yılı Ağustos ayına ertelenmiştir.

 

Buna göre; sekiz (dahil) ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler 2004 yılı Ağustos ayına ait (kamu sektörü için 15/08-14/09/2004) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini ve takip eden aylara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortamında zorunlu olarak vereceklerdir.

 

Kurumla internet üzerinden belge vermek üzere sözleşme yapan işverenler Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında verebilecekleri gibi kağıt ortamında da verebilecekler, bunlardan yasal süresinde kağıt ortamında belge verenlere 2004 yılı Ağustos ayına kadar idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

İnternet ortamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini gönderme zorunluluğunun ertelenmesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin manuel girişinde karşılaşılacak yığılmaların ve birikimlerin önlenmesi bakımından; Prim Tahakkuk ve Hizmet Servislerine yeterli sayıda bilgisayar ve eleman takviyesi yapılacak, gün içinde yapılan müracaatlarda 1 ile 3 (dahil) arasında sigortalı kaydı bulunan belgeler 16-313.Ek Genelge uyarınca mutlaka sigortalı bilgilerinden prim tahakkuku oluşturularak girişi sağlanacak, 4 ile 7 (dahil) arasındaki sigortalı kayıtlarını içeren belgelerdeki sigortalı bilgilerinin de bekletilmeksizin bilgisayara aktarılması sağlanacak, 8 ve daha fazla sigortalı kaydı bulunan belgelerden manuel olarak verilenlerin sigortalı bilgilerinin ise, Ünite Amirleri tarafından gerekli organizasyon yapılarak bir sonraki belge verme süresine kadar girilmesine çalışılacaktır.

Ayrıca, 2004 yılı Ağustos ayına kadar internet üzerinden belge vermek üzere müracaat eden işverenlerin kullanıcı kodu ve şifre talepleri bekletilmeksizin sonuçlandırılacaktır.  

 

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

 

        Sait ERSOY      Nazmi GÜLEYÜPOĞLU

        Genel Müdür     Kurum Başkan V.