SSK GENELGESİ 12/148.EK (Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi)      

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tahsisler Dairesi Başkanlığı)

Tarih    : 22/08/2005

Sayı     : B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031-671954

Konu   : Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi. 

 

G E N E L G E

12-148.EK

      

              Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunda belirtilen tahsis yardımlarının yapılabilmesi için sigortalı ve hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanan ve 08/08/2003 tarihli 12-126 ek sayılı Genelge ekinde yayımlanan “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi” ile Kuruma talepte bulunmaları gerekmektedir.

 

              Ancak, gerek söz konusu belgeyle ilgili olarak uygulamada saptanan aksaklıkların giderilmesi gerekse sigortalıların bu belgeyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık karnesi talebinde bulunmalarına ve talep edilen sağlık karnelerinin ünitelerce düzenlenerek doğrudan gönderilebilmesine imkan verilmesi amacıyla, Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi örneği ekli şekliyle yeniden düzenlenmiş olup, bu Genelgenin üniteye intikalini müteakip yeni Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesinin kullanılmasına başlanılması, sigortalı ve hak sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmeleri için gerekli duyuruların yapılması, Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgeleri ile sağlık karnelerinin düzenlenmesinde gerekli beyan ve taahhüt belgelerinin bir arada bulundurulması, düzenlenen sağlık karneleri ücretlerinin ilgililerin gelir/aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsili yoluna gidilmesi uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

 

İbrahim ULAŞ                 Sait ERSOY

Genel Müdür                  Yardımcısı Sigorta İşleri Genel Müdürü

                                    Kurum Başkan V.

 

Ek: Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi