SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER   

  Gerçek Kişilerde   

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

   Nüfus Cüzdanı Sureti

   İkametgah İlmühaberi

   Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

   Vergi levhası fotokopisi

   Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

   Kira kontratı veya tapu fotokopisi

   İş ihaleli ise ihale sözleşmesi

   Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

   İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri

   İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

  Tüzel Kişilerde (Şirketler)   

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

   Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri

   Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri

   Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

   Vergi levhası fotokopisi

   Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

   Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

   Müdür imza sirküleri

   Kira kontratı veya tapu fotokopisi

    Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

   İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

  Tüzel Kişilerde (Kooperatifler)   

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)

   Kooperatif Başkanının nüfus cüzdanı Suretleri

   Kooperatif Başkanının  ikametgah ilmühaberleri

   Kooperatif Tüzüğü

   Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi

   Vergi levhası fotokopisi

   Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

   Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi

   Kooperatif Başkanının imza sirküleri

   Kira kontratı veya tapu fotokopisi

   Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi

   İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

 

  Kapıcılık İşyerlerinde  

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   Yöneticinin nüfus cüzdanı Suretleri

   Yöneticinin ikametgah ilmühaberleri

   Kat Maliklerinin adı soyadı ve adresleri ile imzaları bulunan liste

   Apartman Karar defterinin ilgili sayfalarının fotokopisi

 

  İnşaat İşyerlerinde (İnşaat kendi arsası üzerine yapılıyorsa)  

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

   Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

 

  İnşaat İşyerlerinde (İnşaat Müteahhit Tarafından yapılıyorsa)  

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   İnşaat ruhsatı ve tapu fotokopisi

   Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaatın anahtar teslim sözleşmesi

   Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler

 

  Nakliye ve Hafriyat İşlerinde  

   2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)

   Nakliye ise aracın ruhsat fotokopisi

   Hafriyat ise aracın kati alım satım sözleşmesi veya fatura

   Gerçek kişi ve şirketlerden istenilen diğer belgeler