KARAYOLU TAŞIMA KANUNU GEREĞİ K1-K2-K3 YETKİ BELGESİ’NİN 27 ŞUBAT 2006 TARİHİNE KADAR İNDİRİMLİ ALINMASI KARMAŞA VE KARGAŞAŞI     

 

24 Şubat 2006

 

Talha APAK

 

Yeminli Mali Müşavir

Galatasaray Üniversitesi

MYO Öğretim Görevlisi

t.apak@ttnet.net.tr

t.apak@superonline.com

 

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU GEREĞİ K1-K2-K3 YETKİ BELGESİ’NİN 27 ŞUBAT 2006 TARİHİNE KADAR İNDİRİMLİ ALINMASI KARMAŞA VE KARGAŞAŞI

 

Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler bazı durumlarda amacına ulaşmakta yeterli olamamaktadır. Bu da uygulamada karmaşa ve kargaşa’ya yol açmaktadır. İlgili düzenlemelerin geç veya zamansız çıkarılması, amacına uygun olmaması, karmaşık olması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Birey olarak da; yasalarımızın mevzuatına gereken ilgiyi göstermememiz, yeterince nüfuz edemememiz, yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi çoğunlukla son günlere bırakmamız gibi etkenler uygulamada karmaşa ve kargaşaya yol açmaktadır.  

 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu; iki yılı aşkın bir süredir, buna bağlı değişikliği içeren yönetmelik ise; altı ayı aşkın süredir yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak, ilgili düzenlemeler son derece karmaşık bir halde iken, yetki belgelerinin 27 Şubat 2006 tarihine kadar alınması halinde belge ücretlerinde % 87’lik önemli bir indirim yapılacağı belirtilmiştir. Sürenin bitimine son iki gün kala konunun vatandaşın gündemine getirilmesi ise yeni bir kargaşa ortamı yaratmış olmaktadır.  

 

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yazılı bazı tanımlar aşağıda sıralanmıştır.

 

Taşıma işleri : Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğini,

 

Taşıma işleri işletmecisi : Taşıma işlerinde faaliyette bulunacak taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu, nakliyat ambarı ve kargo işletmecisini,

 

Taşıma : Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesini,

 

Taşımacı : Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Eşya (yük) : İnsandan başka taşınabilen canlı veya cansız her türlü nesneyi,

 

Acente : Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimî surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,

 

Taşıma işleri komisyoncusu : Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,

 

İfade eder.

 

Görüldüğü üzere 4925 sayılı kanunda tanımlanan taşımacılık işleri ticari amaçlı yapılan taşımacılık olarak belirtilmiştir. Ancak, daha sonra, 25 Şubat 2004 Tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 09 Eylül 2005 Tarih ve 25931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile, taşıma işleri kavramı ve kapsamı genişletilerek K yetki belgesi, K1-K2-K3 yetki belgeleri olarak ihdas edilmiştir.

 

Yurtiçi eşya taşımacılığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde üç başlık altında toplanmış ve bu taşıma şekillerine göre aşağıda tanımlanan Yetki Belgelerinin alınması zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre;

 

K Yetki belgesi  : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 

K1 Yetki belgesi : Yurtiçi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir.

 

K2 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak firmalara verilen belgedir.

 

K3 Yetki belgesi : Yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belgedir.

 

K Türü (K1, K2, K3) yetki belgesi alacak olanlar; 25 Şubat 2006 tarihine kadar (25 Şubat 2006 resmi tatile rastladığı için son başvuru tarihi 27 Şubat 2006'dır.) Ulaştırma Bakanlığı'nın Yetkili Kıldığı Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile Bölge Müdürlükleri dışında yetkili kılınan Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları'ndan almaları gerekmektedir. Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları ya da ilgili Banka hesaplarına yetki belgesi ücretini yatırdıklarına dair ellerinde dekont olması halinde 25 Şubat 2006 tarihinden önce sağlanan ücret indirimi ve diğer tüm kolaylıklardan yararlanabileceklerdir.

 

27.02.2006 tarihine kadar uygulanacak indirimli Yetki Belgesi ücretleri:

 

BELGE TÜRÜ

TAM ÜCRET

27.02.2006 tarihine kadar %87 indirimli ücret

K1

10 000 YTL  

1 300 YTL  

K2

5 000 YTL  

650 YTL  

K3

5 000 YTL  

650 YTL  

* Taşıt kartı ücreti her taşıt için  50.-YTL.dir.

 

İlgililerin yeni bir karmaşa veya kargaşaya sebebiyet vermemeleri, son güne kalarak cezalı durumlara düşmemeleri için mevzuatı yakından takip etmeleri gerekmektedir. 

 

İşlemlerin sağlıklı yapılması için Ulaştırma Bakanlığı'nın www.ubak.gov.tr veya Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün www.kugm.gov.tr adresli Web sayfalarından yararlanabilirsiniz.

 

NOTLAR

 

1.Yurt içi Yük ve Eşya Taşımacılığı yapan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için ve Firmaların Aktiflerinde Kayıtlı Kamyon veya Kamyonet için söz konusu belgenin alınması gerekmektedir . Belgelerin alınmaması halinde Para cezası ve Trafikten Men Etme Cezası uygulanacaktır.

 

2. 25 Şubat 2004 tarihinden önce taşıt sahibi olanların yanı sıra 25 Şubat 2004 ile 25 Şubat 2006 tarihleri arasında taşıt alanlar da K belgelerinden herhangi birini almak istemeleri durumunda, sağlanan ücret indirimi ve diğer tüm kolaylıklardan yararlanabileceklerdir.

 

3. 09.09.2005 tarih 25931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13’üncü maddesi gereği; firmaların, kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, bulundukları il sınırları dahilinde yapılan eşya (yük) taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya (yük) taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2008 tarihine kadar yetki belgesi şartı aranmayacaktır. (İndirimli ücret ödeme hakları da 25.02.2008 tarihine kadar uzamaktadır.)