TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER  

 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER VE ÖRNEKLER  

 

 

İŞLEMİN ADI

İSTENİLEN EVRAKLAR

ACENTALIK FESHİ

- dilekçe

- 2 adet Fesihname

- En son Ticaret Sicil Gazetesi

ACENTALIK İLANI

- dilekçe

- 2 adet vekaletname

- 1 adet sözleşme

- Enson Ticaret Sicil Gazetesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

- dilekçe

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- Enson Ticaret Sicil Gazetesi

AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

- dilekçe

- Bakanlık onaylı 2 adet TADİL tasarısı

- 1 adet Noter Tasdikli Karar

- Enson Ticaret Sicil Gazetesi(A.Ş. ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)

BİRLEŞME DEVRALMA

- dilekçe

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- Birleşme Bilançosu

- Birleşme Beyanı

- Birleşme Sözleşmesi

- Borç Ödeme Taahhütnamesi.(A.Ş. ve Koop'lerde ayrıca genel kurul kararı ve evrakları istenir.)

GENEL KURUL

- dilekçe

- Gündem

- Hazirun

- Noter Tasdikli Toplantı Tutanağı

- Hükümet Komiseri katılım yazısı

- Genel kurul duyuru ilanı

- En son Ticaret Sicil Gazetesi

GÖREV TAKSİMİ

- Dilekçe

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- En son Ticaret Sicil Gazetesi

HİSSE DEVRİ

- Dilekçe

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- Hisse Devir Senedi

- Yeni Hissedarların Nüfus Cüzdan suretleri

- İkametgah Senedi

- En son Ticaret SicilGazetesi

- Devir alan ortağın pay defterine kaydının noter tasdikli sureti.

KARAR

- Dilekçe

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- En son Ticaret Sicil Gazetesi

NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ

- Dilekçe

- Bakanlık onaylı 2 adet Ana sözleşme

- 2 adet Noter Tasdikli Karar

- Yeni Ünvan altında İmza beyanı

- T.S.T madde 29 göre Taahhütname

SERMAYE ARTIRIMI

- Dilekçe

- Bakanlık onaylı 2 adet Tadil tasarısı

- Mali Müşavir Raporu Belgesi

- Tüketici Koruma Fonu Binde iki dekontu

- 1 adet Noter Tasdikli Karar

- En son Ticaret Sicil Gazetesi(A.Ş.'lerde ayrıca GENEL KURUL kararı ve evrakları istenir.)

SÜRE UZATIMI

- Dilekçe

- Bakanlık onaylı 2 adet TADİL tasarısı

- 1 adet Noter Tasdikli Karar

- En son Ticaret Sicil Gazetesi