...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

........................................... 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

 

 

    DEFTERLER MEVZUATI    

    

 

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.06.15-03:55)

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1) (17.07.14-04:40)

Md. 22 ye Bakınız

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları (12.12.13-15:10)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.12.13-05:20)

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik (26.11.13-05:10)

Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri. Rüknettin Kumkale, YMM (22.11.13-09:40)

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (08.06.13-03:50)

Md. 26 ya Bakınız

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (08.06.13-03:50)

Md. 26 ya Bakınız

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.06.13-04:10)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (29.05.13-04:15)

Onbirinci Bölüm'e Bakınız

Yasal Defterler (Soru-Cevap) Dr. Mehmet Ali AKTAŞ, YMM (24.12.12-05:30)

Ticari Defterlere  İlişkin Tebliğ (19.12.12-05:25)

Ticari Defterler ve Tasdik. Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, Av.Alkim AKTAŞ (17.12.12-06:10)

2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi. Dr.A.Utku ÇAKIL, SMMM (04.12.12-13:10)

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (6356 Sayılı Kanun) (07.11.12-04:35)

Madde 30'a Bakınız

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik (07.07.12)

Dördüncü Bölüm'e Bakınız - Hal yönetim birimince tutulacak defterler

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.06.12)

İşletmelerde Zorunlu Defterler ve Tasdik (Ticaret ve Vergi Mevzuatı Kapsamında). Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Öğr. Üyesi, Alkım AKTAŞ, Avukat (26.12.11)

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershanelerin Tutacakları Defter ve Dosyalar

Ticari Defterlerde Kapanış Tasdiki ve Önemi. Mehmet Ali Aktaş, SMMM, Doktora Öğr. (10.01.08)

İşletmelerde Defterler ve Tasdik Zorunluluğu. Mehmet Ali Aktaş, SMMM, Doktora Öğr. (18.12.07)

Okul Aile Birliklerinin Mali İşlemleri, Mükellefiyetleri, Defter ve Kayıtları. Mintez Şimşek, Müfettiş, Türk Kızılay'ı Teftiş Kurulu (18.12.07)

Kebir Defterini Tasdik Ettirmek Zorunlu mu? Ömer Tekin, YMM (17.12.07)

Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) (02.08.07)

Ticari Defter Tasdiklerinizi Unutmayın. Özgür Biyan, Mali Hukuk Bilim Uzmanı (08.12.06)

Tutulması Zorunlu Olan Defterlerde Yasallık ve KDV'nin İndirimi. Ahmet Güzel, Vergi Denetmeni (10.07.06)

Şirketler Genel Merkezleri Dışında (Her Bir İşyeri ve İş Bazında) Ayrıca Defter Tutabilirler mi? Erdal Koyuncu, Gelirler Kontrolörü (08.03.06)

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tasdike Tabi Defterlerin İşyerinin Bulunduğu Yer Dışında Tasdik Ettirilmesi. Erdal Koyuncu, Gelirler Kontrolörü (09.02.06)

Defter ve Belgelerin Muhafazasında Zaman Aşımı. Rüknettin Kumkale, YMM

Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu. Rüknettin Kumkale, YMM

Karar Defteri Tastik Edilecek mi?

Ticari Defterler (TTK ve VUK'na Göre Tastiki Mecburi Defterler ve Zamanları)

KDV Kanunu'na göre Ticari Defterlerin Kayıt Düzeni

Defter Ve Belge İstemeye İlişkin Usul ve Esaslar

SSK Yönünden Defter ve Belgeler

Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Kooperatiflerin Tutmak Zorunda Oldukları Defter ve Belgeler

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile  Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

  

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)