TÜKETİCİ EĞİLİM ANKETİ    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ

ile

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ORTAK BASIN DUYURUSU

22 Mart 2004

TÜKETİCİ EĞİLİM ANKETİ

Tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerinin değerlendirilmesi, ekonomik duruma ilişkin eğilim ve beklentilerinin ölçülmesi amacıyla Devlet İstatistik Enstitüsü ve Merkez Bankası işbirliği çerçevesinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, anket sonuçları Mart 2004’den itibaren her ayın 21’ini takip eden ilk iş gününde saat 10:00’da , her iki kurumun İnternet sitelerinde yayımlanacaktır.

Tüketicilerin harcama kararlarını, ülke ekonomisinin geneline ve kişisel mali durumlarının bugünkü ve gelecekteki seyrine ilişkin değerlendirmelerine dayalı olarak almaları, ekonomik faaliyetlerdeki gelişmelerin izlenmesinde ve geleceğe yönelik tahmin yapılmasında tüketici eğilimine ve beklentilerine ilişkin göstergelerin önemini artırmaktadır. Tüketici eğilim anketleri, tüketicilerin çeşitli konulardaki eğilimlerinin ve beklentilerinin saptanmasına olanak sağlarken, anket sonuçlarından yararlanılarak hesaplanan tüketici güven endeksleri , tüketicilerin çeşitli konulardaki değerlendirmeleri ve beklentileri sonucunda edindikleri genel izlenimi yansıtan bir gösterge olarak yaygın kullanıma sahiptir.

Devlet İstatistik Enstitüsü ve Merkez Bankası işbirliği çerçevesinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi pilot uygulamasına 2003 yılı Nisan ayında başlanmıştır. Anket, Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte uygulanmakta olup, Hanehalkı İşgücü Anketi çerçevesinden yaş, işteki durum ve gelir kategorileri itibariyle çekilen 2000 kişilik örnek, Türkiye genelindeki 15 ve daha yukarı yaşta iktisadi faaliyet geliri getiren nüfusu temsil etmektedir.

Tüketici Eğilim Anketi kişisel mali duruma ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirme ve beklentiler ile harcama planları ve fiyat beklentileri alanlarında soruları kapsamaktadır. Pilot dönemi süresince performansı sınanan anket sorularında Devlet İstatistik Enstitüsü ve Merkez Bankası uzmanları tarafından gerekli görülen ifade değişikliği ve düzeltmeler yapılmıştır. Tüketici Güven Endeksi ve aşağıdaki on beş soruya ilişkin ayrıntılı sonuçlar Mart 2004’den itibaren aylık olarak yayımlanacaktır. Belirlenen yöntem ve soru kapsamına göre hesaplanan Tüketici Güven Endeksi’nde, kişisel mali duruma ve genel ekonomik duruma ilişkin beş soru (1., 2., 4., 5. ve 7. sorular) yer almaktadır. Pilot uygulama döneminde endeksin çeşitli makroekonomik göstergelerle tutarlı hareket ettiği, mevcut dönem gelişmelerini yansıttığı gözlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TÜKETİCİ EĞİLİM ANKETİ SORULARI

1. 6 ay öncesine göre, şu andaki satın alma gücünüz nasıldır?

2. Gelecek 6 aylık dönemdeki satın alma gücünüzle ilgili beklentileriniz nedir?

3. Geçen 3 aylık döneme göre, Türkiye’nin şu andaki genel ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Gelecek 3 aylık dönemde Türkiye’nin genel ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz?

5. Gelecek 6 aylık dönemde, Türkiye’de iş bulma olanaklarının nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz?

6. Geçtiğimiz 3 ay ile karşılaştırırsanız, gelecek 3 aylık dönemde, sizin veya hanehalkınızın yarı-dayanıklı tüketim mallarına (giysi, ayakkabı, mutfak eşyası, vb.) yönelik harcamalarınızın nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz?

7. Sizce, içinde bulunduğumuz ay, buzdolabı, TV, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları satın almak isteyenler için uygun bir zaman mı?

8. Gelecek 6 aylık dönem içerisinde, sizin veya hanehalkınızın buzdolabı, TV, mobilya gibi dayanıklı tüketim malları satın alma ihtimali var mı?

9. Gelecek 6 aylık dönem içerisinde, sizin veya hanehalkınızın otomobil satın alma ihtimali var mı?

10. Gelecek 12 aylık dönem içerisinde, sizin veya hanehalkınızın konut satın alma ya da inşa ettirme (kendiniz yaşamak için, aile fertlerinden birisi için, kiraya vermek için, tatil amaçlı vb.) ihtimali var mı?

11.Gelecek 6 aylık dönem içerisinde, sizin veya hanehalkınızın konut tamiratına (küçük miktardaki harcamalar hariç, ısınma sistemi, badana-boya, mutfak-banyo tamiratı vb. için yapılan harcamalar) para harcama ihtimali var mı?

12. Gelecek 3 aylık dönemde, sizin veya hanehalkınızın tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma (tüketici kredisi kullanımı, diğer borçlanmalar) ihtimali var mı?

13. Genel ekonomik durumu göz önünde bulundurduğunuzda, içinde bulunduğumuz dönem, tasarruf etmek (Türk Lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) için uygun mu?

14. Gelecek 6 aylık dönem içerisinde, tasarruf etme (Türk Lirası, döviz, altın, mevduat, diğer finansal yatırım araçları vb.) ihtimaliniz var mı?

15. Şu anki gerçekleşmelerle karşılaştırıldığında, gelecek 12 aylık dönemde fiyatların nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz?