VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN, VAKIF ARSALARIN VE VAKIF ARAZİLERİN KİRALAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ  

 

31 Ekim 2003 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25275

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Vakıf Taşınmaz Malların, Vakıf Arsaların ve Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

MADDE 1 —14/10/1998 tarih ve 23493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname, 17/2/2000 tarih ve 23967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Arsaların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname ile 17/2/2000 tarih ve 23967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 —Vakıf taşınmaz malların, arazi ve arsaların kira artış oranları ile kiralama işlemleri hakkındaki usul ve esaslar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

 

MADDE 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.