EK-3

 

İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU
FORMU
(TÜZEL KİŞİLER)

TARİH: .. ../.. ../20....


........................................................................ Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne / Başkanlığı'na,

               Aşağıda kimlik bilgileri bulunan firmamızın/kurumumuzun internet üzerinden örneği tebliğe ekli bilgi formunu gönderebilmesi için gereğini arz ederiz.

 

Kurum Yetkilisinin

Adı, Soyadı

:

Vergi Kimlik Numarası

:

İmza

:

 

KURUM BİLGİLERİ

Ünvanı

 

Kuruluş Yeri

 

Kuruluş Tarihi

 

Ticaret Sicil Numarası

 

Tescil Tarihi

 

Telefon Numarası

 

Fax Numarası

 

E-posta Adresi

 

Adres

 


               Internet ortamında örneği tebliğe ekli bilgi formunun gönderilebilmesi için Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımızca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafımıza ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

               Bu kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımızca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen örneği tebliğe ekli bilgi formunun doğruluğunu ve bu formu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

               Kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgilerini içeren zarfı elden kapalı olarak teslim aldım.

 

İmza

TESLİM ALAN

TESLİM EDEN