VERGİ USUL KANUNU GEREĞİNCE DÜZENLENEN BELGELER VE BU BELGELERİ DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER   

 

Belgenin Adı

Düzenlendiği Madde/Tebliğ

Tasdik Durumu

Belge Düzenleyecek Mükellefler

Fatura

VUK. Md. 229-230-231-232

Tastike tabi

(*)

Sevk İrsaliyesi

VUK. Md. 230/5

Tastike tabi

(*)

İrsaliyeli Fatura

VUK. GT. 211, 232, 238

Tastike tabi

(*)

Perakende Satış Fişi

VUK. Md. 233/1

Tastike tabi

Perakende satış yapanlar

Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi

VUK. GT. 206

Tastike tabi

Gazete satışı yapanlar ve bazı hizmet işletmeleri

Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi

VUK. GT. 209

Tastike tabi

Kahvehane işletmeleri

Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi

VUK. Md. 233/2 3100 s. Kanun

Levha tastiki

Perakende satış yapanlar

Adisyon

VUK. GT. 185 200, 222,298,299

Tastike tabi

Alkollü içki servisi yapan ve bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar,meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler.

Reçete

VUK. GT. 191

Tastike tabi

Özel hastane, muayenehane, poliklinik ve çalışan hekimler

Giriş Biletleri

VUK. Md. 233/3

Tastike tabi

Biletle girilen yerler

Gider Pusulası

VUK. Md. 234

Tastike tabi

Vergiden muaf esnaftan mal yada hizmet alanlar

Müstahsil Makbuzu

VUK. Md. 235

Tastike tabi

Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiden mal alanlar

Serbest Meslek Makbuzu

VUK. Md. 236

Tastike tabi

Serbest meslek erbabı

Taşıma İrsaliyesi

VUK. Md. 240/a

Tastike tabi

Ücret karşılığında eşya nakleden gerçek ve tüzel kişiler

Ambar Tesellüm Fişi

VUK. GT. 173, 206

Tastike tabi

Eşya nakleden nakliye ambarları

Banka Dekontları

VUK. GT. 243, 246

Tabi değil

Bankalar

Bankalarca düzenlenen Döviz Alım Satım Belgesi

VUK. GT. 243, 246

Tabi değil

Bankalar

Döviz Alım ve Satım Belgeleri

VUK.GT. 226

Tastike tabi

Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları

İşlem Sonuç Formları

VUK. GT. 243

Tabi değil

SPK Mevzuatı gereğince işlem yapan aracı kurumlar

Sigorta Poliçeleri

VUK. GT. 243

Tabi değil

Sigorta Şirketleri

Sigorta Komisyon Gider Belgeleri

VUK. GT. 243, 246

Tastike Tabi

Sigorta Şirketleri

Yolcu Taşıma Biletleri

VUK. Md. 233/3

Tastike Tabi

Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri

Yolcu Listeleri

VUK. Md. 240/B

Tastike Tabi

Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri

Günlük Müşteri Listesi

VUK. Md. 240/C

Tastike Tabi

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri

Ücret Bordrosu

VUK. Md. 238

Tabi değil

Gerçek Usulde Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri

(*) Faaliyet Konusunu ilgilendiren tüm mükellefler