286 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

24117

22/07/2000

 

286 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde 4444 sayılı Kanunla(*) yapılan değişiklik 1/1/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve mükelleflerin geçici vergilerini altı aylık dönemler halinde hesaplayarak bu dönemi izleyen ikinci ayın 15 inci günü akşamına kadar beyan edecekleri hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 31/3/2000 tarih ve 2000/329 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(**) ile geçici vergi dönemleri 1/7/2000 tarihinden 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere üçer aya indirilmiştir.

Buna göre, 2000 yılının birinci altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 29,2 (yüzde yirmi dokuz virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

(*) 14/8/1999 tarih ve 23786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(**) 25/4/2000 tarih ve 24030 (ikinci mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.