TABLO 2ab - KURULUŞUN 31.12.2004 VE DAHA ÖNCESİNE AİT BORÇLARI (VERGİ DAİRELERİ İÇİN)
(YTL)

Bağlı Olduğu İl Plaka Kodu
Bağlı Olduğu İl
Borçlu Kuruluş *
Alacaklı Vergi Dairesi


Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda borçlu ve alacaklı kuruluşlar olarak karşılıklı mutabakata varılmıştır.BORÇLU KURULUŞ ONAYI

ALACAKLI VERGİ DAİRESİ ONAYI


İsim / Unvan / İmza :


İsim / Unvan / İmza :


NOT : Bu Tablo Büyükşehir belediyeleri/belediyeler varsa bunların bağlı kuruluşları ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler için alacaklı vergi dairesi tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.
* Büyükşehir Belediyesi, belediye, bağlı kuruluş, sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyesine/belediyeye ait şirketin adı yazılacaktır.
- Bağlı kuruluş veya sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyesine/belediyeye ait şirket ise hangi belediyeye ait olduğu,
- Birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurdukları şirketlerde ise belediyelerin sahip oldukları paylar,
Tabloda ayrıca belirtilecektir.

Sıra No
Borcun Türü
Borcun Vadesi
Borcun Anapara Tutarı
Borcun Gecikme Zammı/Faizi tutarı
TEFE Katsayısı
TEFE Tutarı
Düşük Olan Değerleme Tutarı
Gün
Ay
Yıl
(A)
(B)
(C)
(A x C)
(D)
Genel Toplam :