PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

(BİLANÇO ESASINA TABİ MÜKELLEFLER İÇİN)

1. MÜKELLEF BİLGİLERİ                                ( ............ YILI)

ADI SOYADI (UNVANI)

 

VERGİ DAİRESİ

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

FAALİYET KODU

 

FAALİYET ADI

 

FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE

0-5 Yıl      6-10 Yıl    11-15 Yıl

16-20 Yıl  Daha fazla

 

                                  2- PERFORMANS VERİLERİ                                  (TL)

A-NET SATIŞLAR

 

B- SATIŞLARIN MAALİYETİ

 

C- FAALİYET GİDERLERİ

 

D-FAALİYET KAR (ZARARI) A-(B+C)

 

E- FİNANSMAN GİDERLERİ

 

F- AMORTİSMAN GİDERLERİ

 

G- FAVÖK ORANI (D+E+F)

(zarar oluşması halde D eksi olarak dikkate alınacaktır)

 

H- FAVÖK ORANI (G/A)

 

 (virgülden sonra tek hane yürütülecektir)

I-DÖNEM KARI VEYA ZARARI

(VERGİ ÖNCESİ TİCARİ KAR)

 

                                  

                                  3- ONAY BİLGİLERİ

Mükellef veya Kanuni Temsilcisinin

Bildirimi İmzalayan SM, SMMM veya YMM'nin

Adı Soyadı:

Adı Soyadı

Vergi Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası

Tarih:

Sicil Numarası

İmzası

 

İmzası