PERFORMANS DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

(İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN)

1. MÜKELLEF BİLGİLERİ                                ( ............ YILI)

ADI SOYADI (UNVANI)

 

VERGİ DAİRESİ

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

FAALİYET KODU

 

FAALİYET ADI

 

FAALİYETTE BULUNULAN SÜRE

0-5 Yıl      6-10 Yıl    11-15 Yıl

16-20 Yıl  Daha fazla

 

                                  2- PERFORMANS VERİLERİ                                                                     (TL)

A- GELİR

 

B- GİDER

 

C- FARK (kar veya Zarar) (A-B)

 

D- FİNANSMAN GİDERLERİ

 

E- AMORTİSMAN GİDERLERİ

 

F- FAVÖK (C+D+E)

(zarar oluşması halinde C eksi olarak dikkate alınacaktır)

 

G- FAVÖK ORANI (F/A)

 

(virgülden sonra tek hane yürütülecektir)

 

                                   3- ONAY BİLGİLERİ

Mükellef veya Kanuni Temsilcisinin

Bildirimi İmzalayan SM, SMMM veya YMM'nin

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Vergi Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası

Tarih:

Sicil Numarası

İmzası

 

İmzası