...........................................

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

........................................... 

 

 

 

 

   YABANCI UYRUKLU İŞÇİ MEVZUATI      

                         

 

                        

  

 

 

- Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı Metni İçin Tıklayınız

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (16.02.15-05:10)

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

 

 

Yabancı İşçi İstihdamında Yeni Düzenlemeler. Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı (16.02.15-05:10)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.15-05:30)

Çeşitli Sosyal Güvenlik Mevzuatları Açısından Yabancı Çalışanların Geçici Görevlendirilme Süreleri. S.Sözer ÇİZMECİ, İK Yöneticisi (05.12.13-10:05)

Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği (02.12.13-14:05)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı Sayılmayanlar, Yardım Kavramı ve Geçici Görevle Türkiye'ye Gönderilen Yabancı İşçilerin Sigortalılığı. Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni (18.07.13-04:10)

Yabancıların Çalışma İzinleri ve Çalışma Süreleri. Ekrem TAŞBAŞI, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı (18.06.12)

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (22.02.12)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.12)

Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Yabancı İşçilerin Sigortalılıklarında Uygulanacak Mevzuatın Belirlenmesi. S.Sözer ÇİZMECİ, LLM, Avrupa Hukuku Uzmanı (13.02.12)

Yenilenen Şekli İle Yabancıların Çalışma İzni Kanunu. S. Sözer ÇİZMECİ, LLM, Avrupa Hukuku Uzmanı (20.07.11)

SGK Genelgesi, 2011/43 (Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları) (01.06.11)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.07.10)

2010 Yılında Yabancıların Çalışma İzinleri. Cumhur Sinan ÖZDEMİR, Baş İş Müfettişi (12.04.10)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5951 Sayılı Kanun) (05.02.10)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.01.10)

İzinsiz Yabancı Uyruklu Bakıcı-Temizlikçi Çalıştırmanın Cezası. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (04.06.07)

Yabancılara Çalışması Yasaklanan Meslekler. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (31.03.06)

Yabancıların 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılığı

Çalışma İzni Alması Gereken ve Gerekmeyen Yabancılar İle Yabancılara Yasaklanan Meslekler. Talha Apak, YMM (04.11.2004)

Yabancılara Yasaklanan Meslekler

Yabancıların Çalışma İzinleri, Çalışma Vizeleri ve İkamet Tezkereleri

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Yabancı Personel Başvuru Formu (ZIP) (ESKİ)

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancı Uyruklu İşçilerin Çalışmaları

Yabancı Uyruklu İşçilerin SSK Açısından İncelenmesi

 

© www.alomaliye.com

 

 

© Alomaliye.com 2000 - ...   Tüm Hakları Saklıdır.