YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU   

 

YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU

A:İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

(4 nüsha doldurulacaktır) Fotoğraf

1. Adı/Ünvanı

2. Türkiye'deki Merkez Adresi :

__ __

3. Yabancı Sermayeli Olup Olmadığı : Evet !__! Hayır !__!

4. Yab.Personelin Çalışacağı Adres :

5. Fiili İştigal Konusu :

6. Kuruluş Tarihi :

7. Kayıtlı Sermayesi (TL) :

8. Ödenmiş Sermayesi (TL) :

9. Son Yıl Cirosu (TL) :

10. Son Yıl İhracatı ($) :

11. Kuruluşda Halen Çalışan Toplam

Türk Personel Sayısı :

12. Halen Çalışan Yabancı Personelin:

Adı Uyruğu Görevi

------------------------ -------------- ------------------

B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER :

1. YABANCI PERSONELİN

- Pasaport No :

- Adı ve Soyadı :

- Baba Adı :

- Ana Adı :

- Doğum Yeri ve Tarihi :

- Uyruğu : __ __

- Cinsiyeti : Bayan !__! Erkek !__!

- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__!

- Evli İse Eşinin Uyruğu :

2. İLGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE

İZİN ALINMIŞSA;

- Bu İzni Veren Merci :

- İzin Yazısı Tarih ve No. :

3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yazınız)

İşyerinin Adı Çalıştığı Süre Görevi Ayrılış Nedeni

----------------------- --------------- -------- --------------

-

-

-

4. TAHSİL DURUMU

- Son Mezun Olduğu Okulun Adı :

- Yeri :

- İhtisas Konusu:

5. İKAMETGAH ADRESİ

- Yurtiçi :

- Yurtdışı:

6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE

Bu-lunduğu Yerler :

- Tarihleri :

- Sebepleri :

7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK

VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN

AD,ADRES VE TEL NO. :

8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ :

9. ÇALIŞACAĞI SÜRE :

10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt) :

C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMININ GEREKÇESİ :

YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ : .../.../19

İŞVEREN (Kaşe ve İmza) Yabancı Personel (İsim ve İmza)

EKLENECEK BELGELER :

- Tebliğde belirtilen belgeler eklenir.