PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 

 

© www.alomaliye.com

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

 

   

    YAPI DENETİMİ MEVZUATI    

    

 

  BAYINDIRLIK ANA SAYFA   

  YAPI DENETİMİ GENELGELERİ   

 

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ (28.07.13-00:15) 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.02.13-08:55)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117) (14.04.12)

(Kısmı Tevkifat Hk. Tebliği 3.2.6 Bölümünü Okuyunuz)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.04.12)

Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/75 (5205 Sayılı Kanun Hk. Yürürlüğü Durdurma) (15.11.11)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.07.11)

Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ  (26.02.11)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ  (23.10.10)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.08.10)

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar (BKK 2010/624) 

(13.07.10)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.07.09)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Yapı Denetimi Kanunu (4708)

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Denetimi Kanunu Genelgeleri

 

 

 

 

 

 

© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.