YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (ESKİ)   

 

 

  KAMU İHALE KANUN VE MEVZUATI ANA SAYFA   

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 Standart Formlar (EK-1)
 Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-2)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK-3)
 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-4)
 Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK-5)
 Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK-6)
 Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK-7)
 Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK-8)
 İstatistik Bilgi Formu