YARARLI DOSYALAR (1)    

 

 

Katkıda Bulunan Tüm Arkadaşlara Teşekkür Ederiz.

 

 

 KATKIDA BULUNANLAR

 

 ÜCRETSİZ PROGRAMLAR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Gürsoy Orman - SMMM

 İndir

Alohaber, Anında Haber Programı. Mevzuattan Anında Haberdar Olmak İçin

  alomaliye.com

 İndir 

Şeritli Hesap Makinesi

  alomaliye.com

 İndir 

TL'den YTL'ye Çeviri Programı

  alomaliye.com

 İndir 

Hesap Makinesi (YTL Çevirili)

  alomaliye.com

 İndir

İş Kanunu Programı

  alomaliye.com

 İndir

Kıdem ve İhbar Tazminatı Programı

  alomaliye.com

 İndir

Net'ten Brüt'e, Brütten Net'e Hesaplama

  alomaliye.com

 İndir

 

Program ;

Limited Şirket Kuruluşunda ; 

Ana Sözleşme

Kuruluş Bildirim Formu

Oda Kayıt Beyannamesi

Taahhütname

Evraklarının otomatik hazırlanmasını sağlamaktadır

O. Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

 İndir

 

Merkez Bankası Döviz Kurları Programı

O. Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

 İndir

 

Noter Tastik Sayfası

O. Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

 İndir

 

Üretim Programı

O. Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

 İndir

 

Vade Farkı

Ortalama vade

Yüzde Hesapları

Finansal Oranlar

Hesaplaması yapan bir program

O. Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

 İndir

VERGİ

 

 

 

 

Mizan Denetim-Analiz Programı

Ramazan Kayan, SMMM

ramazankayan@ttnet.net.tr

ramazan.kayan@doruk.net.tr

 İndir

Harcırah Bordrosu

 İndir

Geçici Vergi, Mali Tablolar, Türkçe İngilizce Hesap Planı

İndir

Envanter Defteri

İndir

Mali Tablolar Programı

Mehmet Güven

Batı Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 İndir

Geçici Vergi Programı

 İndir

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup ve iadesi dilekçe ve ekli formları

Yusuf Kızıldağ

SMMM

 İndir

Ayrıntılı Bilanço

Fatih Balyemez

 İndir

Ayrıntılı Gelir Tablosu

Fatih Balyemez

 İndir

Formüllü Ayrıntılı Gelir Tablosu

Münci Sezai Yavuz

 İndir

İngilizce-Türkçe Ayrıntılı Gelir Tablosu

Musa Kılıç

 İndir

Geçici Vergi Beyannamesi

Necmettin Kopan

 İndir

 

 

KDV Beyannameleri (1 ve 2)

K. Metin Fer, SM

kmetinfer@yahoo.com

 İndir

KDV Beyannameleri (1 ve 2) (2008)

K. Metin Fer, SM

kmetinfer@yahoo.com

 İndir

 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergileri İlişkin Liste

Musa Özden

 İndir

Almanca-Türkçe Gelir Tablosu

Musa Kılıç

 İndir

Gayri Menkul Sermaye Iradına ilişkin gelirlerin, maliyenin belirlediği istisna tutarının altında kalanların vermesi gereken dilekçe örneğini

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

 İndir

Bilanço

Bilanço Ayrıntılı

(Ek-1 Ek-2) SSK

Fon Akım

İşletme Kar

İşletme ayrıntılı Kar

Kar Dağıtım

Nakit Akım

Özkaynak Değişim

Satışların Maliyeti

Sigortalı İşe Giriş (SSK)

SSK SMMM-YMM Bildirim Formu (SSK)

Erkan Kaleli

 İndir

 İŞKUR

 

 

 

İŞKUR'a İşverenlerin Vermesi Gereken Evraklar

 @lomaliye.com

İndir

 SSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSK e-Bildirge Sözleşmesi

İsmail Sezer

İndir

SSK e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Talep Formları  

Hüseyin Kaya

İndir

Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu

alomaliye.com

İndir

Sağlık Raporu

alomaliye.com

İndir

SSK Sigortalı Hesap Fişi

alomaliye.com

İndir

Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu

"Personel"

İndir

İşsizlik Sigortası Hesaplaması

Selim Korun

selim.korun@cpturkiye.com

İndir

Ücret Hakediş Hesaplaması

Selim Korun

selim.korun@cpturkiye.com

İndir

Sigortalı Hesap Fişi

Erkan Kaleli

İndir

SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Erkan Kaleli

İndir

Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuklar)

Erkan Kaleli

İndir

Vizite Kağıdı (Sigortalı)

Erkan Kaleli

İndir

Sağlık Belgesi

Erkan Kaleli

İndir

Ücret Bordrosu (Asgari Ücretli)

Süleyman Semiz

İndir

İşçi Hesap Pusulası (Asgari Ücretli)

Hüseyin Bodur

İndir

İşçi Vizite Kağıdı

Ahmet Taş

İndir

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Koray Orhan

İndir

 

Noter Programı

Sabri Demirel

İndir

Sigorta Evrakları ( Ek-1, Ek/2, Ek/3, Ek/4, Ek/6, inşaat işçilik takip)

Yüksel Arar

İndir

İAB Formu

Ramazan Murat Bilgi

rmuratbilgi@hotmail.com

İndir

SSK İşyeri Bildirgesi

Süleyman Önder

İndir

SSK SM, SMMM, YMM Hizmetlerine İlişkin Bildirim Formu (Ek-9)

Süleyman Önder

İndir

Araçlar İçin Küçük Vergi Levhası

Süleyman Önder

İndir

 BÖLGE ÇALIŞMA

 

 

 

 

 

 

İşyeri Bildirgesi  (yeni)

Çalışma Bakanlığı

İndir

İşyeri Kaza ve Meslek Hast. Bildirim Formu (yeni)

Çalışma Bakanlığı

İndir

EK/1 Formu  

Hasan Çakmak

İndir

EK/2 Formu  

Hasan Çakmak

İndir

 BAĞ-KUR FORMLARI

 

 

 

 

 

 

İB Formu

İbrahim Gültekin

İndir

İB Formu PDF

Murat

İndir

Bağ-Kur Emeklilik Dilekçesi PDF

Murat

İndir

Bağ-Kur İş Bırakma Formu

Muhasebeciniz

İndir

 SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

Nakliyat Ambarı ve Kargo İşletmeciliği

Muhammed Akyol

İndir

Muhtelif (LİNK)

alomaliye.com

İndir

 DİĞER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu  

Deryat

İndir

İbraname Örneği

Muhammed Akyol

İndir

İbraname Örneği

Aykut İzgi

İndir

Denetçi Raporu

Burcu Ergene

İndir

SMMM, Sermaye Tespit Raporu

Burcu Ergene

İndir

Noter Kağıdı

Hüseyin Bodur

SMMM

İndir

AL-4 Formu

İskender ...

İndir

Finansal Kiralamada İskonto Hesabı  

Osman Erol

İndir - Açıklama

Maliye İnşaat İlişik Kesme Dilekçesi Örneği

 

İndir

Vergi İadesi Zarf Doldurma Programı

Fırat Ak

Ak&Celen SMMM Ltd.

İndir

Özel Gider İndirimi 2005 Hesaplama Programı

Fırat Ak

Ak&Celen SMMM Ltd.

İndir

Tarih Hesaplama (gün)

Murat Demir

İndir

Emlak Vergisi Bildirimleri (Arazi, Arsa, Bina)

Ahmet Ali Kara

İndir

Sanayi Sicil A, B Formları

İskender Onan

İndir

Özel Gider İndirimi Zarf Hazırlama Programı (Vergi İadesi)

Ahmet Taş

İndir

Özel Gider İndirimi Zarf Hazırlama Programı (Vergi İadesi)

Zeki Top

zekitopankara@hotmail.com

İndir

2006 Yılı Pratik Bilgileri

Şadan Çakmak

İndir

Vergi Levhası

Süleyman Önder

İndir

SM, SMMM ve YMM Hizmetlerine İlişkin Bildirim EK-11

Süleyman Önder

İndir

2 Nolu Harç Beyannamesi (Arsa ve Arazi Üzerine Yeniden İnşa Olunacak Bina ve Sair Tesisler İçin)

Ferdi Barut

İndir

SM, SMMM, Avukat Sicil Bildirim Formu

Emre Nasifoğlu

İndir

Kira Tevkifat Tablosu ve Dilekçesi

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Vergi Levhası

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Teslim Tutanağı (Meslek Mensupları İçin)

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Enflasyon Muhasebesi Uyumlu Amortisman Hesaplama Programı

(yenilendi)

O.Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

İndir

Defter Sayfa Numaralandırma Programı

O.Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

İndir

Bilanço ve K/Z Tablosu Hazırlama Programı

O.Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

İndir

Makbuz Yazma

O.Levent Süren SMMM

levent_suren@ismmmo.org.tr

İndir

Vergi Hesaplama Tablosu

İkametgah İlmühaberi

İşe Başlama Bildirim Formu

Mükremin Özdemir

İndir

Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplama

Reeskont Hesaplama

Kasa Adat

Kazım Tefenli

İndir

Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplama

Turgut Yılmaz

İndir

TÜRMOB Sözleşme

Süleyman Önder

İndir

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu Periyodik Muayene Formu

Cafer Kanat

İndir

Maliyet hesaplama

Fahri Köse

s.mmm@superonline.com

İndir

Vergi Dairesi Mahsup Dilekçesi

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Meslek Mensupları İçin Tevkifat Tablosu

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

İsteğe Bağlı SSK Müracaat Formu

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Anne Baba İçin Beyan Taahhüt Belgesi

Deniz Darıcı

denizdarici@mynet.com

İndir

Muhasebeci Aylık Hesap Takibi

Ömür Çınar

cinarmuhasebe@hotmail.com

İndir

 

Özel Bina İnşaatlarında İşçilik Takibi ve 2 Nolu Harç Beyannamesi Hesaplama

Yüksel Yarar

y_arar@mynet.com

İndir

1

2

3