PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 BEYANNEME SÜRELERİ

...........................................

 ALAN ADI TESCİL

...........................................

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 YARGITAY KARARLARI ANA SAYFA  

 

 

 

  

 

 

  Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E.2013/10448) (25.10.14-05:30)

  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (Banka Kredileri İadesi vb.) (01.07.14-04:10)

  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (31.05.14-04:05)

  Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar e.2014/5225 (13.05.14-05:00)

  Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı E.2013/7901 (Vekalet Ücreti Hk.) (03.04.14-05:40)

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E.2011/48313 (5510 Sayılı Kanun Hk.) (26.01.12)
 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı E.2011/12534 (3167 Sayılı Kanun Hk.) (03.01.12)
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E.2011/43739 (03.01.12)
 Yargıtay 13. Hukuk Daire Kararı, E.2011/4736 (Kredi Kartı Yıllık Ücreti Hk.) (06.12.11)
 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı E.2010/18868 (4077 Sayılı Kanun Hk.) (05.10.11)
 Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/5/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı (02.06.11)
 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Kararı (E.2011/7239) (12.05.11)
 Yargıtay 3. Hukuk ve 9. Hukuk Dairesi Kararları (E.2009/18183, E.2009/21450, E.2008/25343) (13.07.10-04:05)
 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı E. 2009/7406 (05.08.09)
 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı E. 2009/7614 (05.08.09)
 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2009/1959) (28.07.09)
 Yargıtay Kararları (e.2008/15792 ve e.2008/15042) (27.06.08)
 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07/03/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı (13.03.08)
 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Kararı (E.2007/8188) (04.08.07)
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı (E.2006/35843) (04.08.07)
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı (E.2006/35833) (04.08.07)
 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı E. 2007/4257 (26.06.07)
 Kredi Kartı Ödemesine ve İcraya İtiraz Hk. Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait İki Adet Karar (E. 2006/6760 - 2006/7971) (20.09.06)
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2004/21-529, K.2004/527 (13.10.2004)
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı (İşçinin, İşverenin Diğer İşyerlerinde Çalışması Hk
 Yargıyat İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı (2003/1) ( Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da Tapu Siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması gerektiğine...)
 Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı (...faturalara (bedelin belli bir sürede ödenmemesi halinde vade farkı ödenir) ibaresinin yazılarak karşı tarafı tebliği ve karşı tarafça TTK:nun 23/2. maddesi uyarınca sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde bu durum sadece fatura münderecatının kesinleşmesi sonucunu doğurup vade farkının davalı yanca kabul edildiği ve istenebileceği anlamına gelmeyeceği...)
 Hizmet Akdinin işçi Tarafından Feshedilmesi
 Şirket Üst Düzey Yöneticileri Prim Borçlarından Şirket İle Birlikte Müteselsilen Sorumludur
 Asgari İşçilik Bildirimi (ölçümleme) Kalktı
 İbranamelerin Geçerliliği
 Belirli Süreli Hizmet Akdi
 Prim Belgeleri ile İlgili İdari Para Cezası Uygulaması
  Belirli Süreli Hizmet Akdinin Sona Erdirilmesinde İhbar Tazminatı
 Kapalı Fatura Her Zaman Güncel Konu 
 Temizlik Şirketinin Kuruma Prim Borcundan Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı
 Defter ve Belge Muhafaza Sorumluluğunun Vekaletname ile Devredilemeyeceği
 Hizmet Akdinde Yazılı Olması halinde işçinin Türkiye sınırları içinde çeşitli bölgelerde çalıştırılabileceği

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı


© Alomaliye.com 2000-...   Tüm Hakları Saklıdır.