Muhammed Kutub Bağırgan Özgeçmiş

Muhammed Kutub Bağırgan Kimdir?

Aslen Kayseri’li olup, babasının görevi nedeniyle Van İlinde 1987 yılında doğmuştur. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Kayseri ilinde tamamlamıştır. 2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

2007 ila 2009 yılları arasında Kayseri ilinde özel bir yapı kooperatifte muhasebe departmanında çalışmış, daha sonra 2011 yılında Bozok Üniversitesine İşletmen olarak atanarak muhasebe bölümünde hizmet vermiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının 2013 yılında açmış olduğu Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına atanmıştır. Daha sonra Vergi Denetim Kurulunun 2014 yılında açmış olduğu Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavlarını kazanarak Ankara ilinde göreve başlamıştır. Ankara’da Temel Eğitim ve Hizmet İçi Eğitimlerini tamamlayarak Kayseri ili Vergi Denetim Kurulu Kayseri Gurup Başkanlığı’nda 2014 yılında görevlendirilmiştir. Mesleki yeterlilik sınav ve mülakatlarından başarılı olarak 2018 yılında Vergi Müfettişi olmaya hak kazanmıştır.

Ayrıca 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun kendisine tanıdığı hakla TÜRMOB’un açmış olduğu Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını 2018/2 ila 2019/1 dönemlerinde başarıyla geçerek Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanmıştır.

“LKS-Gold Eğitim Sertifikası” ve “Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası” sahibidir.

Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız

Muhammed Kutub Bağırgan’ın Alomaliye.com sitemizde yayınlanan makaleleri