Özer Demirdizen Özgeçmiş

Özer DEMİRDİZEN Kimdir?

Özer DEMİRDİZEN

Özer DEMİRDİZEN

18.03.1976 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk öğreniminin ilk üç yıllık kısmını Almanya’da, kalan kısmını, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında “Türk Vergi Suç ve Ceza Sistemine İlişkin Algılamalar (Manisa İli Örneği)” isimli yüksek lisans tezini tamamladı ve Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans Programını bitirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Akademik Bakış, Vergi Dünyası, Yaklaşım, Lebib Yalkın ve Mali Çözüm dergileri ile Alomaliye.com ve Çalışma Rehberi sitelerinde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

Tüm Makaleleri İçin Tıklayınız

Özer DEMİRDİZEN’in Alomaliye.com sitemizde yayınlanan makaleleri