YENİ İŞKANUNU VE BİLGİLER   

 

   4857 Sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1)
   Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
   Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
   Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
   Gürültü Yönetmeliği
   Titreşim Yönetmeliği
   Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
   İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler, Değişikliklerle İlgili Genel Açıklamalar
   Kayıtdışı Çalışanların Tespiti Üzerine - 3
   Kayıtdışı Çalışanların Tespiti Üzerine - 2
   Kayıtdışı Çalışanların Tespiti Üzerine - 1
   Primli Primsiz Sistemde Tek Çatı Sosyal Güvenlik
   Sigorta Primine Esas Kazançlar
   İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Sigorta Kolunda İşverenin Sorumluluğu
   Geçerli Neden Yoksa İşçi Çıkarmak Kolay Değil, (Yılmaz Kesikbaş, İnsan Kaynakları Yöneticisi)
   4857 Sayılı (Yeni) İş Kanunu'nda Yıllık Ücretli İzin Hakkı
   4857 Sayılı (Yeni) İş Kanunu Gereğince Çıkarılması Gereken Tüzük ve Yönetmelikler (Şaban Abacı/Yönetici)
   Yeni İş Kanununda İşçi Ücretlerinin Teminat Altına Alınması (Şaban Abacı/Yönetici)
   Özel İstihdam Büroları (Şaban Abacı/Yönetici)
   Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
   Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
   Yeni İş Kanunu Hakkında Özet Bilgiler
   Elli ve Daha Fazla İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu
   Yeni İşkanunu Gereğince İşyerini Bildirme
   İşçi Özlük Dosyası'nda Bulunması Gereken Belgeler
   Yeni İş Kanunu Neler Getirdi?
   İş Kanunu (ZIP) (4857)