4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU HAKKINDA ÖZET BİLGİLER   

 

- 10 Haziran 2003 Tarihli ve 25134 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

- 10 Haziran 2003 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

- Kanun 122 maddeden oluşmuştur.

 

- İlgili yönetmelikler 10.06.2003 tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkartılacaktır.

 

- 1475 sayılı İş Kanununun (eski) 14. Maddesi hariç (Kıdem Tazminatı maddesi) diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

- 1475 sayılı İş Kanununa (eski) göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun (4857 sayılı) hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

 

- 1475 sayılı İş Kanununa (eski) göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu Kanunun (4857 sayılı ) 39 uncu maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

 

- İlk defa bu Kanun (4857 sayılı ) kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

 

- 1475 sayılı Kanunun (eski) 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, (SAKAT, ESKİ HÜKÜMLÜ, TERÖRLE MÜCADELE) bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerlidir.

 

- Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun (eski) 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.

Şaban Abacı/Yönetici